• ChristenUnie

ChristenUnie stuurt richting oplossing Kulturhus

ELSPEET De nieuwbouwplannen voor de Da Costaschool bieden kansen voor een combinatie met een 'nieuw' dorpshuis voor Elspeet. Dat vindt de ChristenUnie. Kees Smit: ,,Een dorpshuis met een grote zaal voor culturele evenementen en ruimte voor maatschappelijke voorzieningen is onmisbaar voor Elspeet.'' In vragen aan het college van b en w vraagt de ChristenUnie om snel een einde te maken aan de onzekerheid over de toekomst van het Kulturhus.

Het gonst in Elspeet van de geruchten. Er is onzekerheid over de toekomst van het dorpshuis, omdat er gesprekken worden gevoerd met potentiële huurders of kopers van het Kulturhus. Bertus Schouten en Kees Smit van de ChristenUnie worden daar vaak op aangesproken.

De ChristenUnie spoort het college aan om snel met een structurele oplossing te komen. Schouten en Smit zien kansen voor een voortzetting van de dorpshuisfunctie in combinatie met de nieuwbouw van de De Costaschool en willen weten of het college dat ook zo ziet.