• Barry Wensink/BDUmedia

College akkoord met wijziging bestemming Stakenbergweg

ELSPEET Elspeter G.J. Olthuis mag de bestemming van zijn agrarisch bedrijf aan de Stakenbergweg in Elspeet wijzigen in een woonbestemming. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders gaat in principe daarmee akkoord.

Wijnand Kooijmans

Olthuis oefent geen agrarische activiteiten meer uit. Dat maakt dat hij de bedrijfswoning als burgerwoning wil laten bestemmen. Daarnaast sloopt hij 612 vierkante meter aan bebouwing. Volgens het functieveranderingsbeleid dat door de gemeente Nunspeet wordt gevoerd mag Olthuis daarvoor in de plaats een extra woning bouwen.

Vanwege de aanwezigheid van een agrarisch bedrijf als buur kan Olthuis de nieuwe woningen niet bouwen op de plek van de te slopen bebouwing. Dat maakt dat hiervoor de procedure voor het herzien van het bestemmingsplan moet worden doorlopen.

Bij de bouw dient tevens er rekening mee worden gehouden dat de openheid van het landschap behouden dient te worden. Onder meer dienen hiervoor eisen aan de erfbeplanting te worden gesteld. Erven en bebouwing mogen niet volledig aan het gezicht worden onttrokken door beplanting.

Het advies wordt door het college voorgelegd aan de raadscommissie Ruimte. Daarnaast dienen nog de nodige onderzoeken te worden verricht om duidelijk te maken dat de plannen uitvoerbaar zijn.