• Google Streetview

College geeft toestemming voor muziekfeest in sporthal

ELSPEET Vereniging Elspeetse Feesten mag voor een muziekfeest op vrijdag 5 april gebruikmaken van sporthal Op de Heide in Elspeet. Het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders stemt in met het afwijkend gebruik.

Wijnand Kooijmans

De vereniging heeft aangegeven dat er geen andere geschikte locatie in Elspeet beschikbaar is. Wat betreft ligging en faciliteiten is de sporthal bovendien een geschikte locatie. Er worden vierhonderd bezoekers verwacht voor het feest, dat tussen 20.00 en 00.00 uur gehouden wordt. Er speelt tot uiterlijk 23.30 uur een muziekband, afgewisseld met een dj.

MAATREGELEN Volgens de organisatie worden benodigde maatregelen getroffen om de vloer te behouden voor beschadigingen. De op- en afbouw vindt plaats in overleg met de gemeente, zodat eventuele andere huurders zo min mogelijk overlast ondervinden. De volgende dag is er om 10.30 uur een volleybalwedstrijd en dan moet de zaal schoon zijn afgeleverd.

VERGUNNING Nu de toestemming rond is, moet de organisatie nog wel een vergunning aanvragen voor het evenement zelf, met onder meer een calamiteitenplan. Het college gaat nog bepalingen opnemen dat schade of vandalisme aan gebouw, inboedel, of directe omgeving als gevolg van het evenement in rekening wordt gebracht bij de organisatie van het muziekfeest.