• Barry Wensink/BDUmedia

College wijst bezwaarschrift inwoners Veenweg af

ELSPEET In een langslepend conflict tegen bewoners van de Veenweg heeft het college van burgemeester en wethouders van Nunspeet de bezwaarschriften van beide betrokkenen afgewezen. Het neemt daarmee de adviezen over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften.

Wijnand Kooijmans

Het begin van het conflict stamt uit 2011. Door de familie J. Mulder werd een verzoek ingediend bij het Nunspeetse college handhavend op te treden tegen bedrijfsactiviteiten op het terrein van zijn plaatsgenoot D. Juffer. Ook het verharden van het terrein zou, zo werd aangegeven in het verzoek, in strijd zijn met het bestemmingsplan.

Dat leidde ertoe dat het college in september 2013 Juffer te kennen gaf dat hij het strijdige gebruik van zijn terrein moest stoppen en de verharding moest weghalen. Indien hij hieraan geen gehoor zou geven dreigde het college hem een dwangsom op te leggen. Een bezwaarschrift van Juffer was voor de gemeente Nunspeet reden met alle betrokkenen in overleg te gaan.

CEMENTMOLEN Dat overleg leidde ertoe dat Juffer stopte met het bereiden van specie in een cementmolen op het terrein achter de grond van Mulder. Een definitief voorstel van het college om de zaak onderling te regelen strandde omdat het niet de instemming kreeg van alle partijen.

Dat was voor het college reden in juli 2016 handhavend te gaan optreden tegen Juffer en hem daarbij ook een dwangsom op te leggen. Onder meer moet de opslag en het parkeren van voertuigen op het terrein worden beëindigd en mag hij activiteiten meer uitvoeren welke in strijd zijn met de agrarische bestemming van het terrein. Ook moet de aangebrachte verharding worden verwijderd. Kort gezegd komt dit laatste erop neer dat het pad naast het perceel Merelweg 11 moet worden verwijderd en van het terrein dat voor opslag wordt gebruikt.

BEZWAARSCHRIFT Voor Juffer was dit reden een bezwaarschrift in te dienen. Hij vindt dat hij onevenredig zwaar wordt getroffen door het besluit van het college. Hierbij wijst hij erop dat bijna door het overleg een oplossing was bereikt maar dit is gestrand op het niet bereid zijn van een partij water bij de wijn te doen. Ook vindt hij dat niet al de door hem aangevoerde punten door het college zijn beantwoord.

Onder meer gaat het om de juiste bewoning van een bebouwing, de afvoer van regenwater op zijn terrein en een toezegging van toenmalig wethouder Harm Westenbroek, nu wethouder in de gemeente Oldebroek. In een gesprek zou die Juffer hebben beloofd dat alles goed zou komen. Mede omdat het daarna lang stil bleef van de zijde van de gemeente ging Juffer ervan uit dat de woorden van de wethouder op waarheid berusten en alles zou worden gelegaliseerd. Ook vindt hij dat nog gesprekken plaats moeten vinden.

ONDERZOEK Op grond van onderzoek komt de commissie bezwaarschriften tot het oordeel dat het terrein inderdaad wordt gebruikt in strijd met het bestemmingsplan. Op de woorden van Westenbroek wordt niet ingegaan. De commissie vindt dat het overgangsrecht niet van toepassing is en het college daarom terecht handhavend is opgetreden met de daaraan verbonden dwangsom. Het advies het bezwaarschrift ongegrond te verklaren wordt overgenomen.

Ook het bezwaarschrift van de familie Mulder wordt ongegrond verklaard. Door hen werd aangevoerd dat het gebruik van de bedrijfsweg naast hun woning is toegenomen en verzwaard. Mede dan de hand van luchtfoto's concluderen de leden van de commissie dan hen daarvan niets is gebleken. En daarmee het overgangsrecht voor Juffer van toepassing is als het gaan om de oprit vanaf de Veenweg.