• Bram van de Biezen

Dassen voorkomen uitbreiding camping

ELSPEET Camping De Meulebarg in Elspeet mag voorlopig niet uitbreiden. De aanwezigheid van een dassenpopulatie op en rond het terrein maakt dat het verzoek wordt afgewezen door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

Met de uitbreiding wil de eigenaar een kwaliteitsslag maken maar ook de bestaande parkeerproblemen oplossen. Gezien de aanwezigheid van de dassen maakt een aanvraag om een ontheffing van de Flora- en Faunawet geen schijn van kans. Hoop voor de toekomst mag de eigenaar wel hebben.

In 2017 wordt de natuurwetgeving aangepast. Dat gaat een lichter beschermingsregime gelden voor dassen en kan de aanvraag mogelijk wel worden gehonoreerd. Het bestemmingsplan moet dan worden aangepast omdat de grond nu nog een agrarische bestemming heeft. Ook moet de eigenaar dan een tekening maken waarop staat aangegeven waar de kampeer- en recreatieobjecten komen en waar wordt geparkeerd. Ook moet hij de bodem laten onderzoeken op mogelijke vervuiling en dient de uitbreiding goed in het landschap te worden ingepast.