• De imkers van de Elspeetse bijenvereniging zijn op zoek naar nieuwe leden.

  • Het zijn drukke tijden voor de bijen, maar ook voor de imkers. In het voorjaar is er dan ook van alles te doen.

  • Een kijkje in de bijenkasten. Beschermende kleding is daarbij geen overbodige luxe.

'De Blieë Bie' houdt open avond

Het is voorjaar en het weer is goed voor de bijen. In de bijenkasten bruist het van de activiteiten. Hier heerst grote voorjaars-schoonmaak, de eerste eitjes worden alweer gelegd en de werkbijen moeten op stap naar de wilgenkatjes en de krokussen.

Gijsbert van de Kolk & Eric Kroes

De bijenhouders (imkers) van de Elspeetse bijen vereniging De Blieë Bie kunnen daarbij niet achterblijven, ook bij hen slaat het voorjaar weer toe. De bijenvereniging houdt donderdagavond 31 maart een open avond in het imkerscentrum aan de Stakenbergweg 102 in Elspeet. Geïnteresseerden kunnen daar ook meer horen over de (gratis) cursus over bijenhouden waaraan ze kunnen deelnemen. Ook ouders die eens een kijkje willen nemen en andere belangstellenden zijn hierbij vanaf 18:30 uur van harte welkom.

Eerst gingen de imkers op woensdag 23 maart naar groep 8 van de lagere basisschool in Elspeet om de kinderen in de klas over het interessante leven van de bijen te vertellen. En om ze te laten proeven van het heerlijke product van de bijen: honing! Misschien zijn er jongens en meisjes die meer willen weten over de imker en het hebben en het verzorgen van bijen. De vereniging bezoekt al jaren de plaatselijke basisscholen. Drie imkers waren in groep 8 welkom om de jeugd te informeren over de bijenteelt en de vereniging De Blieë Bie. De presentatie begint met een aantal leuke plaatjes van bijen. Aan de leerlingen van groep 8 wordt dan gevraagd wat ze weten van bijen. Veel leerlingen weten wel iets van bijen van opa of familie. Tijdens de presentatie komt van alles aan de orde; van het zwermen van bijen tot het bereiden van honing. Het verzorgen van broed, het halen van nectar, water en stuifmeel komt tevens aan bod. Om bestuiving van de fruitbomen inzichtelijk te maken krijgen de leerlingen een halve appel uitgereikt. Zo kunnen ze de ontwikkeling van het vruchtbeginsel zien. De appels worden na het bestuderen smakelijk opgegeten. De presentatie gaat verder met uitleg over de rol van de koningin, werkster en de darren. Hoe honing smaakt ervaren de leerlingen prima als je een stokbroodje met honing eet. Dan is het mogelijk om de echte honingsmaak goed te proeven. Tijdens de presentatie staat al het materiaal van de imker uitgestald op tafel, zoals een kast, korf, pijp en de gereedschappen. Dit is een mooie gelegenheid om de imkerij te promoten. Voor de geïnteresseerde leerlingen organiseert de vereniging een open-avond in het clubgebouw.

JEUGDCURSUS Voor de jeugd heeft de vereniging een speciale cursus opgezet. De jeugdimkers moeten eerst een zomerseizoen wekelijks meelopen om te kijken of ze het leuk vinden en niet allergisch zijn voor bijen. Ze worden betrokken bij het nakijken van de bijenvolken onder begeleiding van de deskundige imker, Wouter van Bronswijk. Later mogen ze zelf volken nakijken. Als het zomerseizoen voorbij is, volgen de jeugdimkers een beginnerscursus bijenhouden. In het winterseizoen wordt eens per twee weken een theorieavond gehouden. Op deze avonden wordt de theorie systematisch doorlopen. Na het winterseizoen krijgen de jeugdimkers van de bijenvereniging een kast met bijen om zelf bijen te leren houden. Deze worden in de zomerperiode wekelijks nagekeken. Zo komen alle handelingen door het seizoen heen aan de orde, zoals koninginnen merken, vegers maken, honing slingeren en bijen behandelen tegen varoamijt. De jeugdimker leert een bijenvolk klaarmaken om zelf heideraathoning te winnen. Daarna worden de bijen snel 'ingewinterd' en is het praktijkseizoen afgelopen. Als de winter is aangebroken gaan we beginnen met gevorderden cursus bijenhouden. Over bijen raak je nooit uitgeleerd en de jeugdleden mogen na de gevorderden cursus thuis hun bijen verzorgen. Ze worden eventueel met raad en daad bijgestaan.

GROEI De groei van het aantal nieuwe (jeugd)leden is vandaag de dag ongetwijfeld te danken aan het feit dat nieuwe imkers twee jaar begeleiding krijgen van ervaren imkers. In de wintermaanden geeft Wouter van Bronswijk les in zijn bijenschuur. In de zomer krijgen de aankomende imkers praktijklessen tot ze zover zijn dat ze een bijenvolk mee naar huis kunnen nemen. Leden van de vereniging geven begeleiding. Vijf nieuwe imkers hebben zich dit jaar aangemeld en zijn nu beginnen met de zomercursus. Voor de aanschaf van nieuwe bijenkasten en volken voor de nieuwe imkers worden door de eigen leden in de winter een rookworstenactie gehouden.

Het lid dat de meeste rookworsten verkoopt kan een prijs verwachten. Kees van Asselt heeft dit jaar de hoofdprijs gewonnen en een prijs aangeboden gekregen van ambachtelijke slagerij De Weerd. Dit leidt tot een grote mate van saamhorigheid. Het is dan ook niet voor niets dat deze vereniging De Blieë Bie wordt genoemd.