• Naast de toren staat een miniversie met daarop het financieel resultaat in percentages.

    Geurtje van den Hoek
  • Van Dijk (rechts) en Van Vliet (midden) leggen de plannen uit aan J. Vermeer (voormalig koster)

    Geurtje van den Hoek

De kerktoren wordt afgebroken

UDDEL De fiere kerktoren van de hervormde kerk midden in het dorp moet afgebroken en herbouwd worden. Zaterdag was er een inloopmorgen waar de bouwtekeningen getoond werden aan de belangstellenden.

Geurtje van den Hoek

In 1954 werd de kerk gebouwd, op 15 juni 1955 werd de eerste dienst gehouden. Tot dat moment gingen de kerkgangers uit Uddel lopend of later met de fiets naar Elspeet om in het 'Uddelse stuk' de diensten bij te wonen. 

 

MONUMENTAAL De hervormde kerk in Uddel heeft bijzondere elementen. Zo bijzonder zelfs dat het gebouw enkele jaren geleden op de lijst van Gemeentelijke Monumenten kwam, vanwege het moderne geheel, de mooie toren en de prachtige ramen. Maar vooral het voegwerk viel op. Na overleg binnen de kerkenraad werd besloten om op het verzoek van de Monumentenzorg in te gaan. Dat brengt verplichtingen met zich mee, maar anderzijds kan het ook wat opleveren. Zoals subsidie voor renovatie en groot onderhoud aan de buitenkant van het gebouw, in dit geval de toren.

 

RESTAUREREN Na ruim zestig jaar is gebleken dat de gemetselde torenkolommen in- en uitwendig ernstig zijn aangetast door langdurige vochtproblemen. Toen kwam de vraag: kunnen we restaureren? Meerdere professionele bouwkundigen, waaronder Monumentenwacht, Monumentenzorg en een restauratiedeskundige onderwierpen de toren aan een grondig onderzoek en allen kwamen tot de conclusie dat een restauratie niet genoeg is voor de langere termijn.Toen het bouwkundig ingenieursbureau erbij kwam raakte alles in een stroomversnelling. Er kwam een concreet plan en de bouwtekeningen werden gemaakt. De inmiddels opgerichte bouwcommissie bestaande uit de heren B. van Vliet, G. Bos, P. Ploeg, Re. van den Hoek en oud commisielid G. Dijkgraaf heeft hier ook een belangerijke rol in gespeeld. Zij brachten in het afgelopen jaar de restauratie in kaart. Enkele aannemersbedrijven werden uitgenodigd om in te schrijven en na overleg met de gezamenlijke kerkenraad is inmiddels besloten om de bouw aan Aannemersbedrijf Buijtenhuis in Uddel te geven. In juni zal de sloop beginnen. De monumentenzorg met bouwzaken van de gemeente Apeldoorn gaf in december 2016 haar goedkeuring en verleende een bouwvergunning.

 

PROJECT En zo werd het een heel project. C. Jansen en R. van Dijk van het college kerkrentmeesters en commissieleden: ,,Er zit niets anders op dan een compleet nieuwe toren te bouwen met een andere, veilige constructie. We dachten eerst dat het een kwestie zou zijn van puur metselwerk, maar dat gaat niet. De nieuwe constructie zal bestaan uit betonelementen met geplakte steenstrips. Monumentenzorg eist dat de toren er weer exact hetzelfde uitziet, en dat uiteraard volgens de huidige bouweisen. Er is veel geld nodig, meer dan we in eerste instantie dachten. De begroting is gezet op 168.000 euro."

 

STEUN Inmiddels is een geldwervingsactie in gang gezet en is 70 % van het benodigd bedrag bij elkaar. En niet alleen wordt steun gevraagd aan eigen kerkelijke gemeenteleden, maar ook aan de andere kerken en alle dorpsbewoners. Immers, de toren heeft echt een functie voor het hele dorp. Velen hebben al symbolisch stenen gekocht, zelfs mensen die via internet naar de diensten luisteren terwijl ze niet aan de gemeente verbonden zijn. Er is subsidie aangevraagd en fondsen zijn benaderd. Jansen: ,,Wat dat betreft zijn er heel veel positieve reacties dus we hebben er alle vertrouwen in dat het financieel gaat lukken."

 

LUIDKLOK Tijdens de eerste dienst werd namens de gehele Uddelse bevolking een klok met uurwerk aangeboden. Nu met de herbouw van de toren, worden het mechaniek van het (digitale) uurwerk en de luidklok grondig opgeknapt door de bekende klokkengieterij Eijsbouts. Van Dijk: ,,Twee maanden zullen we het moeten doen zonder de klok en klokgelui en dat laatste zullen we vooral missen bij een begrafenis." Nog niet zo heel lang geleden was het voor jongelui een uitdaging om in de Nieuwjaarsnacht aan het touw te trekken zodat soms in de vroege morgenuren nog wel eens klokgelui te horen was, als tenminste de wijkagent niet in de buurt was. Het touw is er nu niet meer.Wanneer een dorpsbewoner is overleden wordt nog altijd de klok om 11.45 uur geluid. Voor een vrouw/meisje twee keer 12 en voor een man/jongen drie keer 12 slagen, daarna met doorluiden. Uiteraard luidt de klok voor aanvang van de diensten. In de tijd dat er veel dorpsbewoners werkzaam waren buiten de dorpskern was het gebeier van de klok van 12.00 uur aanleiding om naar huis te gaan voor de warme maaltijd. Dat is voorbij, maar de klok en het gelui blijven belangrijk.

 

Wie meer informatie wil of een donatie wil doen, kan kijken op www.hervormduddel.nl. Bellen kan ook: Voorzitter C. Jansen  0577 402026; Secretaris B. van Vliet 0577 456258