• Geurtje van den Hoek
  • Geurtje van den Hoek

De Vierkante Korf veertig jaar

De Vierkante Korf vierde het veertigjarig bestaan. Bijzondere aandacht was er voor Berend Hop, Henk Kok en Geurt Boeve. Een vierde lid van het eerste uur, Otto Schouten, kon niet aanwezig zijn wegens ziekte. Andere leden kregen bloemen als dank voor hun inzet.

Geurtje van den Hoek-Vermeer

Op 3 maart 1976 was de oprichtingsvergadering in de lerarenkamer van de toenmalige Mavo, er waren 23 personen aanwezig waarvan de meesten tot dan toe lid van de Algemene Nederlandse Imkersvereniging (ANI) afdeling Barneveld waren. Maar Dirk van den Brink, één van de Uddelse imkers, zei: ,,We kunnen makkelijk zelf een vereniging oprichten in Uddel". En zo geschiedde. De naam voor de vereniging was niet moeilijk, het werd 'De Vierkante Korf'. De eerste vierkante, van stro gevlochten korf werd al in 1932 gemaakt door Berend van Milligen. Stro was er altijd wel en een houten kast was duur. Dus werd het een vierkante korf, zo kan men gemakkelijk zuivere raathoning winnen.

 

Uddel had er een vereniging bij, en het eerste bestuur bestond uit voorzitter Jan Bouwhuis (leraar op de Mavo), secretaris Dirk van den Brink, penningmeester Berend Hop en bestuursleden Jan Bronkhorst en Geurt Boeve. Henk Kok (huidige voorzitter) Berend Hop en Geurt Boeve (Azn) hebben een korf vol herinneringen en een kast vol verhalen. Boeve (hij was 13 toen hij lid werd): ,,Het houden van bijen is meer een individuele hobby, we hebben geen wekelijkse verenigingsavond. Om de samenhorigheid te vergroten gaan we regelmatig samen op pad, bijvoorbeeld in het voorjaar als de Betuwe in bloei staat."

Hop vult aan: ,,We gaan daar met de bus naar toe en huren een fiets om langs de bijen te gaan. Bijen zijn nodig voor het bestuiven van o.a. de fruitbomen om eersteklas fruit te krijgen. De eigenaren van de boomgaarden hebben graag dat we de kasten met bijen in het voorjaar bij ze neerzetten."

In de veertig jaar dat de bijenhoudersvereniging bestaat zijn ook andere activiteiten ontplooid, zoals het schonen van heide. Kok: ,,We zijn daarmee begonnen op de Vosselt. ,Als tegenprestatie mochten de bijenkasten dan op de heide geplaatst worden. Maar tegenwoordig mogen we niet meer op de heide komen en moeten we een klein bedrag betalen om de bijenkasten langs de heide op de Vosselt te mogen plaatsen. Nu schonen we wel heide in de gemeente Ermelo."

 

BIJENMARKT Een andere jaarlijkse activiteit is de Bijenmarkt. Initiatiefnemers in 1982 waren de broers Dirk en Evert Jan van den Brink, men noemde het toen de Zwermbijenmarkt. De markt, altijd in juli, trekt jaarlijks honderden bezoekers, waaronder veel toeristen. De aanvoer van bijenvolken is wel minder geworden, maar altijd is er 's morgens vroeg volkenhandel. De eerste bijenmarkt werd geopend door de toenmalige burgemeester van Apeldoorn, Jhr. Beelaerts van Blokland. In 1997 ging de markt niet door in verband met plotseling overlijden van voorzitter Jan Bronkhorst.

In 1983 kreeg de marktcommissie de eerste Cees Stapenseaprijs, een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt voor de bijenhouder of bijenhoudersafdeling die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor de bijenhouderij. De prijs is tot nu toe vijf keer in Uddel terechtgekomen. Ook Gerrit Oudendorp (1999); Otto Schouten (2004); Henk Kok (2006) en Berend Hop (2015) hebben de Cees Stapenseaprijs in ontvangst mogen nemen.

 

CURSUSSEN Met korf- en siervlechtcursussen werd in 1983 begonnen. Eerst in de Mavo, later in de schietkelder van Het Blanke Schot. Tegenwoordig geeft Gerrit Oudendorp in Speuld de cursus, waar men ook kan leren stoelmatten, met biezen of webbing. Ook is men begonnen met een cursus waarin de basisbeginselen van het bijen houden wordt bijgebracht. Berend Hop verzorgt de praktijkles. De hoop en de verwachting is dat de elf cursisten binnenkort lid worden van De Vierkante Korf.

Voorzitter Kok benadrukt nog de goede samenwerking met de gemeente Apeldoorn. Hij denkt dan ook met name aan de stukken braakliggende grond waar nog geen huizen staan, welke dan ingezaaid worden met bloemzaad waar de bijen dan weer stuifmeel en nectar kunnen halen. Bijenhoudersvereniging De Vierkante Korf heeft nu 60 leden. Dat lijkt veel, maar zoals veel verenigingen hopen ze dat jonge mensen interesse krijgen voor de bijenteelt en lid willen worden. Het is belangrijk dat dit in stand wordt gehouden voor nu en voor de toekomst. Het is een boeiende hobby die je in aanraking brengt met de mooie natuur om je heen. ,,Het mooie van bijen houden is, dat het nooit hetzelfde is", besluit Berend Hop.

foto 1 Educatie staat hoog in het vaandel, hier een wagen vol verschillende vlechtwerken.

foto 2 Imker Sam aan het werk aan de rand van de heide. Hij toont het interieur van een vierkante korf.

foto 3 Drie leden van het eerste uur werden door secretaris Hensen uitvoerig in het zonnetje gezet: Henk Kok, Berend Hop en Geurt Boeve.