Deurgoan burger en overheid

NUNSPEET Met het aanbieden van het kunstwerk 'Deurgoan' van de Puttense kunstenares Marjan Heijmans is in Nunspeet het regionale project 'Samen maken wij' afgesloten. Doel is burger en overheid meer en beter met elkaar in contact te brengen. Het kunstwerk werd wethouder Gert van den Berg aangeboden door de Ermelose deelnemer Bert Vermaas.

Wijnand Kooijmans

Door inwoners van de zes gemeenten op de Noord Veluwe en Hattem en Heerde is er anderhalf jaar aan gewerkt om te zien hoe de samenwerking tussen burger en overheid kan worden verbeterd. Waarbij het belangrijk is dat de gemeente aan de voordeur de burger goed tegemoet treedt. De burger moet door de receptioniste van de gemeente direct worden doorverwezen naar de juiste persoon. En niet zoals in Heerde dat een ambtenaar bij het woord levensbestendige woningen direct begint te stotteren en zich vertwijfeld aanvraagt waar de burger het over heeft.

Wethouder Van den Berg gaf in Nunspeet aan dat de overheid vertrouwen moet uitstralen en vertrouwen moet hebben als het gaat om initiatieven vanuit de burgerij. Als goede voorbeelden noemde hij de samenwerking als gemeente met de plannen voor het dorpshuis in Vierhouten en een museum in Elspeet. Het meer bij de burger leggen van zaken maakt dat Van den Berg weleens het gevoel krijgt dat hij als wethouder niets meer doet. Als overheid moet men nog leren zaken los te laten waarbij het aan de burger is ook zelf stappen te zetten. Harderwijk en Ermelo zijn daarin verder dan bijvoorbeeld Nunspeet en Elburg, zo gaf Van den Berg aan.

Om op de ingeslagen weg verder te gaan stellen de deelnemende gemeenten dit jaar ieder tweehonderd uur beschikbaar aan menskracht om de contacten tussen burger en overheid verder uit te bouwen.