Discussie WMO tijdens ontbijt

ELSPEET - Het was afgelopen vrijdag vroeg dag in zorgcentrum Oranjehof. Rond de klok van zeven kwamen ruim zeventig bezoekers binnen en genoten van een heerlijk ontbijtbuffet. Een buffet georganiseerd door Oranjehof samen met Philadelphia en 's Heeren Loo. door Eric KroesSamen eten was niet het enige doel van dit ontbijtbuffet. Er vond ook een discussie plaats over 'WMO in Elspeet in 2015'. Kees van den Bosch, voorzitter van de ondernemersvereniging in Elspeet was discussieleider. Vrijwilligers, mantelzorgers, burgers, vertegenwoordigers vanuit de kerken, ondernemers, zorg- en welzijnsaanbieders, wethouder, fractieleden en WMO leden van de gemeente Nunspeet schoven op dit vroege tijdstip aan. Wethouder Gert van de Berg kreeg als eerste het woord. Hij vertelde dat er inmiddels vijftig organisaties door de Gemeente gecontracteerd zijn, waaronder ook Oranjehof. Zij mogen de zorg gaan leveren in 2015. Hoe dit vormgegeven moet gaan worden is een uitdaging voor gemeente, organisaties en burgers. Belangrijk is en blijft 'omzien naar elkaar'. Vragen inzake de spanning tussen werkeloos zijn, uitkering van UWV en vrijwilligerswerk kwamen aan de orde. In het bezoek van de staatssecretaris en gemeente is dit een agendapunt geweest. En ook hierin moeten ze met elkaar naar oplossingen zoeken. Daarna kwamen er groene en rode kaartjes op tafel. Aanwezigen vulden in op de groene kaarten 'wat zij zoal deden voor de ander'. Goed om te zien dat het heel veel groene kaartjes waren. Daarna kwamen de rode kaarten aan de beurt. Vanuit Oranjehof kwam de vraag om daar in te vullen 'wat zijn belemmeringen bij het helpen van de ander'. Naar voren kwam vooral: soms de zorg, drukte in eigen situatie. Daarnaast het probleem; wat als de ander niet geholpen wil worden. Gerard Meinen gaf vanuit 's Heeren Loo uitleg inzake de pilot die zij samen met Oranjehof en Kulturhus uitvoeren: 'de Service voor Burgers in Elspeet'. Kleine klusjes kunnen (met begeleiding) worden uitgevoerd voor de burgers. En ter plekke konden klusjes worden aangevraagd, c.q. gekocht worden. Tot slot kwam de vraag; een inwoner met een verstandelijke beperking, kan die wonen en werken in Elspeet, ja of nee? Er klonk een 'ja',want op het gebied van werken gaat veel gedaan worden. Er klonk een 'nee' als het over het wonen gaat. Elspeet kent relatief veel mensen met een verstandelijke beperking. Nu nog werkend, en wonend bij familie. Maar wat..als familie wegvalt? Dan kunnen deze mensen hier niet blijven wonen. Cokky de Visser legde uit: ,,De voorbereidingen hiervoor vragen een lange weg; het is een lastige tijd vanwege bezuinigingen en Wmo die veel veranderingen met zich mee brengt. Op dit moment zijn enkele ouders, samen met Oranjehof druk bezig met het onderzoek naar mogelijkheden, passend bij deze tijd. Dit onderwerp is dus zeker niet van onze agenda af. Een ontbijtbuffet waar gemeente en burgers, zorg- en welzijnsaanbieders goed op terug zien. Nieuwe afspraken werden op allerlei fronten gemaakt door alle aanwezige vertegenwoordigers."Wethouder Gert van de Berg spoorde de aanwezigen aan om ook na de WMO 2015 naar elkaar om te blijven zien.