Dorpsvereniging Elspeet tegen Natuurbegraafplaats Bosrand

ELSPEET De Dorpsvereniging Elspeet heeft, mede van verontruste buurtbewoners, vernomen dat er plannen zijn om nabij de Bosrand in Elspeet een natuurbegraafplaats te ontwikkelen. Hieromtrent bestaan bij de Dorpsvereniging Elspeet grote bedenkingen. Niet alleen betreft het een onomkeerbare verstoring van de rust in dit prachtige bosgebied vanwege de verwachte bezoekers en activiteiten, tevens wordt gevreesd voor schade aan de natuurlijke omgeving, ecologische structuren en beschermde diersoorten. De Dorpsvereniging Elspeet weet inmiddels dat de gemeente Nunspeet vooral dat laatste erg belangrijk vindt en hoopt er dan ook op dat de gemeente niet zal medewerken aan de verdere ontwikkeling. Daarnaast past een dergelijke begraafplaats niet bij het prachtige dorpsbeeld van Elspeet en haar uitstraling. Daarom is het in het algemeen belang van Elspeet dat deze plannen niet verder tot ontwikkeling komen. De Dorpsvereniging (+1000 leden) was tot op heden door de gemeente Nunspeet noch door de grondeigenaar bij de plannen betrokken. Zij zal echter deze ontwikkeling met argusogen volgen.