• Ds. Pieter Nobel verhuisde naar Garderen. ,,Het hangt in de toekomst niet alleen van mij af.''

    Henk Hutten

Ds. Pieter Nobel nieuw bij Hervormde Gemeente Garderen

GARDEREN ,,Van jongs af aan heb ik interesse gehad voor het geloof en het verlangen om dominee te worden”, zegt ds. Pieter Nobel. Hij werd zondag 26 augustus bevestigd door collega predikant ds. C. G. Visser uit Kootwijkerbroek in de Hervormde Gemeente van Garderen.

Haije Bergstra

Ik besef nu dat het een redelijk christelijk dorp was”, zegt ds. Nobel. Hij groeide op in Krimpen aan de IJssel. Hoewel hij niet uit een domineesfamilie komt, krijgt het geloof al op jonge leeftijd betekenis.

,,Ik kom uit een betrokken familie. Bij mijn opa en oma werd nog gezelschap gehouden. Als ik er als kind logeerde, maakte ik dat mee. Er kwam een aantal vromen, zoals dat in die tijd heette, bij elkaar om erover te spreken wat God aan hun ziel had gedaan. Dat heeft me verlangend gemaakt.” Op de middelbare school kiest hij Latijn en Grieks, zodat hij later een goede start maakt met de studie theologie in Utrecht.

VERANDERING In mei van dit jaar was hij twintig jaar predikant. ,,Toen ik begon had ik niet veel verwachtingen van het predikantschap. Ik had er geen concrete voorstellingen van, maar ik had wel mijn dromen en idealen. Dat je mensen ontvankelijk mag maken voor de Here God en mag betrekken bij het geloof en de mooie dingen van de Bijbel kan laten zien. Dat is tegelijkertijd weerbarstiger gebleken door de veranderende tijd waarin we nu leven. Doordat er veel gebeurt en verandert in de wereld en in de kerk, moet je steeds weer je eigen plek zoeken en je afvragen wat urgent is en wat de gemeente nodig heeft. Je moet je ervan bewust zijn dat mensen hun eerste informatie vaak halen uit sociale media. Wat mensen vervolgens vanuit de Bijbel in de kerk horen, is voor hen dan confronterend. Het roept vragen op. Dat is een grote verandering ten opzichte van twintig jaar geleden. Vroeger was dat eenvoudiger.”

TOERUSTER Als predikant ziet hij zichzelf graag als toeruster, maar ook het pastoraat heeft zijn hart. ,,Het mooie aan gemeenten in de gereformeerde traditie is dat er vanouds veel aandacht is voor toerusting. Er is catechese, er zijn bijbel- en themakringen en leerdiensten op zondag. Voor mij is het belangrijk om uit te leggen wat er staat in de Bijbel en om de bijbehorende achtergronden te leren kennen”, zegt ds. Nobel. Naast zijn taak in de gemeente is hij ook docent dogmatiek bij de cursus ‘Theologische vorming van gemeenteleden’ vanuit de Gereformeerde Bond op zaterdagmorgen in Gouda. ,,Dat is ook een vorm van toerusting aan gemeenteleden uit een regio. In het overdragen van de thema’s die op de cursus aan bod komen, ben ik doordrongen van de urgentie ervan. We leven in een tijd van geestelijk analfabetisme. Veel ouderen en jongeren kennen de basic zaken van het christelijk geloof niet meer. Ik heb ontdekt dat mensen vaak wel bekende klanken horen, maar als je dan verder gaat vragen, hapert het.”

PASTORAAT Naast toerusting houdt hij van de combinatie met het pastoraat. ,,Een predikant is volgens Calvijn zowel herder als leraar. Beide elementen vatten het werk van de predikant goed samen. Het gaat in de kerk om mensen. Je bent aanwezig bij zowel mooie als moeilijke momenten in hun leven. Ik wil mensen graag leren kennen en hen verder helpen, naar de Here God en naar elkaar toe. Tijdens mijn preken heb ik toch de mensen voor ogen bij wie ik op bezoek ga. Daardoor kan ik toepassingen maken. Alleen preken maken, zonder mensen te ontmoeten in het pastoraat, is onmogelijk. Ik zou dat tenminste heel moeilijk vinden.”

OVERSTAP De maatschappij is in beweging en vraagt veel van mensen. ,,Mensen hebben het steeds drukker gekregen. Monster, de plaats waarin hij hiervoor predikant was, ligt in het seculiere westen van het land. Het dagelijks werk zoog veel tijd op van mensen in de kerk. ,,Ik heb het als een goede, maar ook pittige tijd ervaren. Je gaat nadenken over wat werkelijk van belang is en wat jezelf gelooft”, reflecteert hij. Hij merkte dat de kerk met alle activiteiten veel meer moet concurreren. ,,Er wordt in de maatschappij zoveel aangeboden en de kerk is daardoor één van de vele keuzemogelijkheden geworden.”

Hoe dat in Garderen zal zijn, weet hij nog niet, maar hij blikt wel iets vooruit. ,,Hervormde gemeenten waren vanuit de traditie vaak zogenaamde domineeskerken. Al het werk in de gemeente hangt aan de dominee. Als de dominee niet langskwam, was de kerk niet langs geweest. Het gavengerichte werken, waarbij alle leden van de gemeente betrokken worden, is daardoor minder sterk ontwikkeld geweest.

In Garderen zie ik dat een aantal gemeenteleden zich in het afgelopen jaar heeft verdiept in een thema en daar vervolgens een aantal avonden toerusting over geeft. Dat gebeurde ook onder mijn voorganger, zonder dat hij erbij betrokken was. Deze relatief jonge gemeente heeft vanaf de start geleerd dingen zelf te organiseren”, vertelt ds. Nobel. Dat ziet hij als een positieve ontwikkeling. ,,Het hangt in de toekomst niet alleen van mij af. Samen zijn we gemeente.”