• Saxifraga

'Edelhertenregeling' voor boeren Leuvenum en Staverden

VELUWE Dat edelherten het Veluwse gras rond Leuvenum en Staverden erg lekker vinden, mag er niet voor zorgen dat boeren daardoor te veel schade oplopen, vindt de provincie Gelderland. Daarom krijgen deze boeren schade aan gewassen door edelherten volledig vergoed. Dat hebben Gedeputeerde Staten dinsdag besloten.

Al sinds circa 2011 heeft een groep boeren rondom Staverden en Leuvenum veel overlast van edelherten. Dat komt onder andere omdat er teveel dieren zijn en het nog niet goed lukt om dat aantal te verminderen. Daardoor is er sprake van steeds terugkerende schade. Voor deze boeren duurt de overlast nu al zo lang, dat er voor hen een speciale regeling is gemaakt. Gedeputeerde Peter Drenth: ,,Hier is het evenwicht zoek tussen aan de ene kant maatschappelijke belangen, waarbij het gaat om de natuur, en aan de andere kant de economische belangen van boeren die een boterham moeten verdienen met hun bedrijf. In dit geval is een kleine groep boeren daarvan het slachtoffer. Daarom maken we voor hen een uitzondering."

De regeling houdt in dat de schade door edelherten aan gras volledig wordt vergoed. Boeren hoeven taxatie van de schade ook niet zelf aan te vragen. Dat gebeurt automatisch. Daarnaast betalen ze geen eigen risico en krijgen ze een hectaretoeslag zoals Gelderland dat bijvoorbeeld ook doet bij ganzenrustgebieden.

Dat er nu een speciale uitzondering komt voor boeren in dit gebied, heeft alles met de bijzondere situatie daar te maken. Het landschap is sterk afwisselend en bestaat uit bos en weilanden. En doordat het aantal edelherten in de omliggende gebieden te hoog is, is het probleem extra groot. De provincie vindt dat ook daar wat aan moet gebeuren, maar daar kunnen de boeren niet meer op wachten.

Het plaatsen van hekken of rasters is geen oplossing. Daarnaast vindt de Provincie Gelderland dat ook geen goed idee omdat in natuurgebieden dieren juist makkelijk van het ene naar het andere deel moeten kunnen. Drenth: ,,Dit vraagt gewoon om maatwerk en dat willen we met deze regeling bieden."