• Ds. J. Weststrate in het kerkgebouw van de gereformeerde gemeente in Nederland in Pretoria. Ds. Weststrate deed op 26 maart 2014 intrede in Pretoria. Daarvoor was hij predikant in Terneuzen.

    Albert-Jan Regterschot

Een eigen herder en leraar

ELSPEET De Gereformeerde Gemeente in Nederland in Elspeet krijgt haar eerste dominee sinds de oprichting. Bart Bolier (34), ouderling in de Gereformeerde Gemeente in Nederland te Elspeet, was bereid om enkele vragen omtrent de aanstelling van ds. J. A. Westrate te beantwoorden.

Eric Kroes

Wanneer gaat de dominee aan de slag bij jullie gemeente?

,,Het moment van bevestiging en intrede staat gepland voor Deo Volente 28 maart 2018. Onze toekomstige predikant staat op dit moment in Zuid-Afrika. Een verhuizing vanuit dat land gaat natuurlijk wat anders dan een binnenlandse verhuizing. De container met persoonlijke eigendommen is bijvoorbeeld acht weken onderweg."

Wat heeft de dominee doen besluiten om deze keer dit beroep van jullie gemeente in Elspeet wel te accepteren?

,,Wij geloven allereerst dat niet de predikant zelf, maar zijn Zender, de Heere, dat besloten heeft. Zo heeft hij dat ook mogen ervaren, en aan ons meegedeeld. Het was de tweede keer in relatief korte tijd dat er een beroep vanuit onze gemeente op hem werd uitgebracht. Hij heeft verteld dat hij de overtuiging van God ontving dat hij dit beroep moest aannemen. Dit is niet zozeer een menselijke beslissing. Er waren voor hem nog allerlei redenen om daar te blijven. Maar als de HEERE zegt: Ga! - dan moet en mag je gaan. Daarvoor zijn woorden uit Markus 6 gebruikt. In dat hoofdstuk wijst Jezus Zijn discipelen op een grote groep mensen die bij hen waren. Ze waren moe en hongerig, omdat ze Jezus al een hele tijd gevolgd waren om naar Zijn Woord te luisteren. En Hij zegt dat tegen Zijn discipelen: 'Geef gij hun te eten'. Zo wees de HEERE ook de dominee op onze gemeente, en kreeg hij de opdracht om in onze gemeente geestelijk voedsel uit te delen aan hongerigen."

Wie is ds. Weststrate? Waar heeft hij nog meer gewerkt en heeft hij nog andere verdiensten zoals schrijven of andere zaken?

,,Ds. Weststrate is 53 jaar, getrouwd en vader van vijf kinderen. Voordat de HEERE hem riep tot het ambt van predikant was hij werkzaam bij olieconcern Shell en het ICT-bedrijf Baan. Daarna heeft hij een eigen bedrijf gehad. Na zijn opleiding tot predikant is hij in 2009 in Terneuzen bevestigd. Zijn tweede gemeente was Pretoria, in Zuid-Afrika. Daar mag hij samen met zijn vrouw ook veel ander werk mag doen onder de arme mensen. In de loop van de jaren daar is een Stichting opgericht, de Stichting Bethlehem. Zij zetten zich in voor de behoeftige medemens, door zowel 'gewoon' voedsel als 'geestelijk' voedsel uit te delen. Met geestelijk voedsel bedoel ik Gods Woord, en ten diepste het bekend maken van de Heere Jezus als Zaligmaker van verloren zondaren. Hij zegt in de Bijbel: Ik ben het Brood des levens.

Ds. Weststrate heeft een aantal boeken op zijn naam staan, onder andere een aantal prekenbundels over Esther en Simson Onlangs verscheen van hem een prachtig boekje over het huwelijk, aan de hand van het huwelijksformulier."

Waarom hebben jullie een beroep op hem gedaan?

,,Ondanks dat we nooit een predikant hebben gehad, hebben we wel altijd een predikant gemist. Daarom hebben we als gemeente de middelen gebruikt. Als je geen predikant beroept, zal er naar de mens gesproken ook geen predikant komen. In het algemeen hebben we dus een beroep op hem gedaan omdat het naar het Woord is dat een gemeente een eigen herder en leraar heeft, en omdat het onze hartelijke begeerte was er een uit Gods hand te mogen ontvangen. Op Zijn tijd.

Op dit moment ben ik bezig met het schrijven van een boek over ds. Kersten, één van de predikanten die in 1907 een grote rol had in de totstandkoming van de Gereformeerde Gemeenten. Het is me opgevallen dat hij het altijd als een oordeel is blijven zien dat er te weinig predikanten zijn. Dus hij is er nooit aan gewend geraakt, en dat mogen wij ook niet. Hij zocht de oplossing overigens niet in het 'maken' van dominees. Een predikant moet wel een door God Zelf geroepen dienstknecht zijn. Tijdens de ledenvergadering is uit een door de kerkenraad gesteld tweetal deze predikant gekozen. Maar nogmaals: er staat er Eén boven. Daar gaat het om."

Na meer dan vijftig beroepen beschikken jullie als de gereformeerde gemeente in Nederland (ggiN) te Elspeet eindelijk over een eigen predikant. Hoe blij is jullie gemeente nu?

,,Dat is moeilijk in woorden uit te drukken, maar de verwondering is heel erg groot. Daarnaast is het voor de gemeente nog moeilijk voor te stellen, omdat we er geen ervaring mee hebben. Het was ook fijn om te merken dat er zovelen uit andere kerkelijke gemeenten in Elspeet waren, die lieten merken hoe blij ze hiermee waren."

Is al bekend waar de dominee gaat wonen?

,,Er is inmiddels een keuze gemaakt voor de aankoop van een pastorie. In de ledenvergadering zijn de plannen hiervoor bekend gemaakt. Ik denk dat het geen nieuws meer is wanneer ik zeg dat we een passende woning gevonden hebben aan de Vierhouterweg in Elspeet."