• De optredende groep uit Kampen.

    Mannenevent

Eerste mannenevent in Nunspeet

NUNSPEET In de Dorpsherberg aan de Dr. Schutlaan in Nunspeet wordt zaterdag 2 februari het eerste mannenevent gehouden met als titel 'No man left behind!'. Een dag waar vriendschap en samen leven centraal staan. Even geen kerkmuren, een dag waarop geen verschillen bestaan.

Wijnand Kooijmans

Eén van de organisatoren is Heimen Engeltjes uit Nunspeet. ,,Er is veel eenzaamheid onder mannen en jongens", zo signaleert hij. Al jaren is hij actief binnen een interkerkelijke gebedsgroep die eenmaal in de vier weken bij elkaar komt. Met mannen met verschillende achtergronden. Dat heeft hem doen beseffen dat het goed is contact met elkaar te hebben als het gaat om 'mannendingetjes.' De jongste van de gebedsgroep is 30, met 62 jaar is Heimen zelf de oudste.

VRIENDSCHAP ,,Door de gebedsgroep zijn mooie vriendschappen ontstaan", zo zegt Engeltjes. Ook in tijden van nood wanneer er bijvoorbeeld sprake is van ernstige ziekte. Zelf hij is actief binnen de 4e Musketier. Inspannende activiteiten, zoals het door de sneeuw hollen in de Schotse Hooglanden zijn niet meer aan hem besteed. Maar kameraadschap staat bij hem hoog in het vaandel en vanuit dat principe vindt hij dat mannen elkaar moeten te versterken op allerlei terreinen.

Hij ziet zich in gedachten op zondagmorgen al staan op het Marktplein. ,,Dan word ik van de sokken gereden door mensen die naar verschillende kerken gaan. Maar wat zou het mooi zijn als deze mensen elkaar ook buiten hun eigen kerk om gaan vinden. Vaak kennen ze elkaar wel van bijvoorbeeld een voetbalveld, maar dan wordt er niet over geloof gesproken."

VOORBEELD Als voorbeeld haalt hij een verhaal aan over een actie waarbij hij en zijn vrouw tienduizend euro moesten ophalen voor Open Doors in Israël. ,,Er kwam toen een man bij mij die eigenlijk geen geld had, maar toch een bedrag wilde geven, al kon je daar eigenlijk nog geen pakje shag van kopen. Maar hij gaf van het weinige dat hij bezat. Dan leg je toch verbinding met de maatschappij."

BOODSCHAP De titel van het evenement is bewust gekozen. Het is ook de slogan van mariniers die ze gebruiken in oorlogstijd. Het geeft aan dat je altijd je maat meeneemt, ook wanneer die is gesneuveld. Dan draag je hem op de rug. Streven is ook om mannen naar het evenement te krijgen die niet een kerk bezoeken. ,,Al willen wij wel met onze boodschap uitdragen volgelingen van Jezus te zijn.'

THEMA'S Voor de invulling van de dag zijn enkele thema's gekozen die moeten zorgen voor denkrimpels, maar ook een lachrimpel. Heimen Engeltjes hoopt op tachtig tot honderd mannen. Na een devotie is er 's morgens een optreden van de toneelgroep 'Orde der dwazen' van de volle evangeliegemeente uit Aalsmeer. Zij brengen op een eigentijdse wijze het verhaal van Job. Ook is er een optreden van de Son of a Baptist, een blue grass gospelband uit Kampen en wordt een maaltijd genuttigd.

Aanvang om 09.30 uur. Opgave via www.mannenevent.surveytalent.com.