• Gemeente Nunspeet

Eerste weidevogelbord geplaatst in Nunspeet

NUNSPEET Wethouder Jaap Groothuis heeft op dinsdag 3 april het eerste weidevogelbord in de gemeente Nunspeet geplaatst. Meer van deze borden zullen worden geplaatst bij de ingang van akkers en weilanden die een belangrijk broedgebied zijn voor weidevogels. Het eerste bord werd geplaatst nabij camping Polsmaten om bezoekers er duidelijk op te wijzen dit kwetsbare gebied niet te betreden.

De borden zijn een initiatief van de Werkgroep Vrijwillige Weidevogelbescherming Randmeerkust, en de actie wordt gesteund en gefinancierd door de provincie Gelderland. Op de foto bevestigt wethouder Groothuis van Nunspeet het eerste bord, met hulp van weidevogel-vrijwilliger Leen Kroneman en onder toeziend oog van perceel-eigenaar Egbert van de Streek.