• Wilmy van de Steeg met de drie basisschooldirecteuren voor de nieuwe locatie.

    Albert Magré

Elspeet krijgt nieuwe peuterspeelzaal

ELSPEET Met het stoppen van peuterspeelzaal Klein Duimpje per 31 maart aanstaande leek het peuterspeelzaalaanbod voor Elspeet een verloren zaak. Gelukkig komt het niet zo ver en gaat BSO Vrij Spel een nieuwe peuterspeelzaal opzetten.

Vanaf het moment dat bekend werd dat Klein Duimpje zou gaan stoppen zijn de drie Elspeetse scholen samen in gesprek gegaan om tot een passende oplossing te komen. In december 2016 is immers de onderwijsbelofte uitgesproken in de gemeente Nunspeet. Een belofte waarin onderwijs, peuteropvang en gemeente de verantwoording nemen voor alle kinderen van de gemeente Nunspeet en in dit geval voor het dorp Elspeet. Vanuit deze gezamenlijke verantwoordelijkheid komt de sterke wens voort dat het peuterspeelzaalwerk in Elspeet blijft bestaan.

Er is nadrukkelijk geluisterd naar de voorkeuren van de ouders door een behoeftepeiling uit te zetten. Hieruit is gebleken dat het de voorkeur heeft om één algemene peuteropvang te behouden voor het dorp. Wilmy van de Steeg van BSO Vrij Spel neemt deze uitdaging aan en is inmiddels volop met de voorbereidingen bezig. De directies en besturen van de drie scholen hebben het volste vertrouwen dat iets moois gaat ontstaan en zijn actief betrokken bij de opstart van de nieuwe peuterspeelzaal. Hierdoor ontstaat een goede, doorlopende leerlijn en kan optimaal worden samengewerkt. Hierbij zal ook nadrukkelijk aandacht worden gegeven aan het VVE-aanbod. De drie directieleden blijven na de start als raad van advies hun steun verlenen.

De intentie is dat Peuterspeelzaal Vrij Spel in eerste instantie een voortzetting zal zijn van de huidige situatie in het Kulturhus. Na de zomervakantie zal gebruikgemaakt worden van de eigen locatie aan de Uddelerweg en komt de locatie Kulturhus te vervallen. Ook het alternatieve aanbod, bekend onder de naam Opstapje, in de huidige opzet zal per 1 september vervallen. En ook hiervoor wordt binnen Vrij Spel een aanbod opgezet, overeenkomstig de wijze waarop dit nu invulling krijgt. Hiermee wordt het totale aanbod in peuteropvang gebundeld binnen Vrij Spel, waarbij het onderwijs actief betrokken is.

Voor informatie en opgave van peuters kunt u via de website: www.bsovrijspel.nl of via info@bsovrijspel.nl contact opnemen met Wilmy van de Steeg.