• Archief BDU Media

Elspeter mag nieuwe loods bouwen

ELSPEET De eigenaar van een bedrijf aan de Molenbergweg in Elspeet mag een nieuwe loods bouwen. In ruil daarvoor worden een bestaande varkensschuur en wagenloods afgebroken.

Wijnand Kooijmans

De raadscommissie Ruimte van de Nunspeetse gemeenteraad geeft groen licht voor de nieuwbouw. De eigenaar gaf aan dat de totale uitbreiding meebrengt dat de schuur vijf meter breder en vijf meter langer wordt. Het is een verandering ten opzichte van de huidige situatie die straks nauwelijks waarneembaar zal zijn in het landschap.

ZONNEPANELEN Om in de eigen energie te voorzien wil de eigenaar zonnepanelen op het dak van de nieuwe schuur leggen. Met een palletkachel wil hij ook van het gas af. Ook is de eigenaar bereid de schuur landschappelijk in te passen.

BOUWSELS Gerard Mulder (SGP) geeft aan dat niemand een traan zal laten om het verdwijnen van de huidige bouwsels met daarin ook nog asbest. Corrie Jansen (Gemeentebelangen) vindt dat wet- en regelgeving niet altijd even duidelijk zijn, maar is wel blij met een beleid 'ja, mits'. Toch vraagt ze zich af hoe om te gaan met veranderingen in het buitengebied bij leegstaande bebouwing. Ze wil vermijden dat bedrijventerreintjes ontstaan.

DISCUSSIE Wethouder Jaap Groothuis zegt op dit punt op termijn een discussie toe met de commissie. Op welke termijn kan hij niet aangeven, gezien de beperkte ambtelijke capaciteit en de vele ambities van de gemeente. Bij dit verzoek speelt functieverandering niet, omdat het gaat om een bedrijf dat al eerder als zodanig is bestemd.