• Garderen werkt dit jaar aan een dorpsplan voor de komende vijftien tot twintig jaar.

    Wouter van Dijk

Garderen gaat aan de slag met dorpsplan

GARDEREN Garderen gaat dit jaar aan de slag met het opstellen van een nieuw dorpsplan, een toekomstvisie voor minstens de komende vijftien tot twintig jaar. ,,We willen vooral een gedegen toekomstplan, dat realistisch is en hout snijdt'', zegt voorzitter Ton van Krevel van Plaatselijk Belang Garderen. Het plan moet eind dit jaar af zijn.

Wouter van Dijk

De afgelopen maanden werkte de belangenvereniging achter de schermen al aan de voorbereiding voor dit nieuwe toekomstplan. Nu recent bekend werd dat de gemeente Barneveld een 'gebiedsregisseur' vrijstelt voor het dorp, een soort contactpersoon tussen het dorp en de gemeente, raakt alles in een stroomversnelling. ,,We staan nu in de startblokken, ik verwacht dat we eind deze maand weten wie onze contactpersoon is en we de eerste concrete stappen kunnen zetten. Onze jaarvergadering in maart zal vervolgens een belangrijk moment worden om toe te werken naar het dorpsplan.''

Er zijn in het dorp volgens Van Krevel verschillende ontwikkelingen die aandacht moeten krijgen in het nieuwe dorpsplan. ,,Denk vooral aan woningbouw voor verschillende doelgroepen, verkeersveiligheid en het bedrijfsleven'', zegt hij.

,,Maar ook recreatie, voorzieningen en bijvoorbeeld de invulling van het nieuwe dorpshuis, vragen de aandacht. Juist door in dit project gezamenlijk met de gemeente Barneveld op te trekken, denk ik dat we een goed, realistisch plan kunnen opstellen dat ook vooral op draagvlak kan rekenen.'' Graag ziet PB ook samenwerking met partijen als de provincie Gelderland - als het bijvoorbeeld om de doorgaande weg N310 gaat - en Staatsbosbeheer. Met Vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen Gelderland (DKK) heeft Plaatselijk Belang inmiddels om de tafel gezeten.

De komende tijd gaat de belangenvereniging verder met de voorbereidingen voor het toekomstplan. ,,Waarbij we vooral samen willen optrekken met de Garderense Ondernemers Vereniging (GOV), de Prins Bernhardschool, andere verenigingen in het dorp en vooral de Garderenen zelf. Het gaat in dit proces niet om de snelheid, maar om de kwaliteit van het plan. We hebben ter voorbereiding ook gekeken naar toekomstplannen van andere dorpen. Wat geregeld opvalt, is dat er prachtige ideeën zijn, maar dat soms een concreet actieplan ontbreekt. Daar willen we wel vooral op inzetten, dat het plan ook daadwerkelijk ergens toe leidt.'' Op een later moment komt Plaatselijk Belang naar buiten met een startbijeenkomst voor het dorpsplan.