• Van Krevel: ,,Het zou echt kunnen helpen om hier enkele tientallen parkeerplekken aan te leggen.´´

  Jannes Bijlsma
 • De gemeente doet al een tijd niets tegen de verkeersonveiligheid in het dorp, meent Van Krevel.

  Jannes Bijlsma
 • Wordt Garderen een soort openluchtmuseum of gaat het met de tijd mee en biedt het ruimte voor nieuwe generaties?

  Wouter van Dijk
 • Van de Kolk erkent dat het terrein op termijn interessant kan zijn als bouwlocatie.

  Jannes Bijlsma

'In Garderen hebben we een probleem'

GARDEREN Plaatselijk Belang Garderen is verontrust over de geraamde stijging van het aantal seniorenhuishoudens in Garderen in de komende jaren. ,,Dat het zó erg zou zijn, hadden we nooit kunnen denken", aldus voorzitter Ton van Krevel. Zijn dorp maakt na de zomer een plan.

Jannes Bijlsma

Volgens hem staat het dorp de komende jaren op een tweesprong: wordt het - figuurlijk gezien - een soort openluchtmuseum, een schilderachtig Veluws dorpje van 'vroeger', waarin wel toeristen komen, maar geen mensen meer wonen? Of gaat het dorp met de tijd mee en biedt het ruimte voor nieuwe generaties? Wat Van Krevel betreft wordt het 't optie twee, maar hij maakt zich zorgen. Blijft Garderen ook in de toekomst leefbaar? ,,Het ziet er beroerd uit. We hebben hier in Garderen een vet probleem."

VERDUBBELEN De cijfers geven de voorzitter van Plaatselijk Belang gelijk. Verwacht wordt dat het aantal huishoudens van 75 jaar en ouder in het dorp zal stijgen. Dat percentage ligt nu op ongeveer 16 procent, maar zal bijna verdubbelen tot aan 2030. Daar staat tegenover dat het aantal huishoudens tussen de 25 en 55 jaar (van 39 naar 28 procent) en tussen de 55 en 75 jaar (van 43 naar 39 procent) daalt. De afgelopen negen jaar zijn er wel nieuwe woningen gebouwd in Garderen. Echter, in deze woningen gingen maar héél weinig mensen wonen. In die periode kwamen er 130 woningen bij in Garderen en het aantal inwoners in het dorp steeg met 143 mensen. Een rekensom leert dat die woningen werden betrokken door huishoudens die gemiddeld 1,1 persoon groot waren.

'DESASTREUZE CIJFERS' ,,Dat zijn desastreuze cijfers voor een dorp. Er komt straks een gloednieuw dorpshuis, maar met een dergelijk toekomstperspectief is het maar de vraag of je deze en andere faciliteiten in het dorp op de langere termijn kunt vasthouden", aldus Van Krevel. Hij benoemt drie hoofdproblemen in Garderen die hij spoedig opgelost wil zien: parkeren, wonen en verkeersveiligheid. Wonen is op dit moment het grootste issue waar Plaatselijk Belang tegenaan loopt. ,,Het oude dorpshuis De Koepel gaat straks verhuizen en daar komen appartementen voor in de plaats. Maar er is echt méér nodig, om ook jonge gezinnen hier in Garderen te kunnen blijven huisvesten. Er komen kansen die we écht moeten grijpen als we het dorp leefbaar willen houden."

GLOEDNIEUW ONDERKOMEN Twee belangrijke ontwikkelingen waar Van Krevel op doelt, betreffen prominente ondernemers uit het dorp: bouwbedrijf Van de Kolk en garage Zevenbergen. Van de Kolk bouwt een gloednieuw onderkomen even buiten het dorp. ,,En Zevenbergen zie ik over vier of vijf jaar ook andere plannen maken", vermoedt Van Krevel. ,,Van Van de Kolk weten we nu al zeker dat het vertrekt. Het huidige pand staat te huur. Als dat de komende jaren wordt verhuurd, zit je straks aan dat contract vast en kun je niks. Als ik de gemeente Barneveld was, zou ik met Van de Kolk in gesprek gaan of er iets mogelijk is op het gebied van woningbouw. En helemaal in combinatie met het terrein van Zevenbergen, dat voor een groot deel al vrij ligt. Je krijgt hier nu een prachtige kans om iets te realiseren waarmee Garderen echt geholpen is."

Directeur Henk van de Kolk bevestigt desgevraagd dat hij het pand hoopt te verhuren. ,,Gezien de doorlooptijd voor het maken van plannen en een bestemmingsplanherziening zoeken wij tijdelijk naar een invulling van ons pand." Hij erkent dat het terrein op termijn interessant kan zijn als bouwlocatie. ,,Veel bouwmogelijkheden zijn er tenslotte niet meer in Garderen. Het zou goed zijn als er een integraal plan wordt opgesteld voor het gehele gebied. Daar willen wij graag aan meewerken."

DORPSPLAN Van Krevel is het met Van de Kolk eens dat het maken van een dorpsplan nu goed zou zijn. ,,We hebben in 2013 nog zoiets gemaakt, maar dat was niet zo'n uitgebreid plan", zegt Van Krevel. ,,Het dorpsplan behandelt diverse terreinen, zoals wonen, verkeer, toerisme, recreatie, bedrijvigheid en meer. We hopen dat de Garderenen hier grote betrokkenheid bij willen tonen, want het gaat tenslotte iedereen aan." Het probleem is alleen dat er veel tijd over het maken van zo'n plan heen gaat. ,,We moeten voorkomen dat er nu niets wordt opgepakt, omdat we met een dorpsplan starten", waarschuwt Van Krevel. ,,Voordat er iets staat, ben je zo drie à vier jaar kwijt. Dat kunnen we ons niet permitteren."

PARKEERPLAATSEN Ook is het gebrek aan parkeerplaatsen een probleem in het dorp, meent Van Krevel. ,,Dat is iets waar wij al jaren mee kampen." Met name in het hoogseizoen slibt het verkeer dicht. ,,De auto's staan her en der in het dorp. Dat kan zo niet langer." Door de verhuizing van dorpshuis naar de nieuwe locatie langs de Koningsweg is er in de ogen van Van Krevel ruimte voor extra parkeerplaatsen. ,,De gemeente wil vooralsnog niet meer parkeerplaatsen aanleggen, maar dat zal waarschijnlijk niet voldoende zijn in het hoogseizoen. Het staat hier nu al vrijwel altijd vol met auto's, ook als er weinig te doen is in het dorpshuis."

OPLOSSINGEN Van Krevel ziet twee oplossingen om het parkeervraagstuk op te lossen. Optie één is het vergroten van het parkeerterrein bij het huidige dorpshuis aan de zuidkant. ,,Daar heb je nu de kans voor, nu het terrein opnieuw wordt ontwikkeld", vindt de voorzitter van Plaatselijk Belang Garderen. ,,Dit stuk grond bevindt zich echter buiten de 'rode lijn', een gebied waar van de provincie Gelderland niet mag worden gebouwd. Dit doet ze om het waardevolle aanzicht op het dorp te beschermen. Nu hechten wij daar in Garderen ook sterk aan. Maar in dit geval vinden wij dat een relatief klein parkeerterrein geen afbreuk doet aan het aanzicht."

Een ongebruikt stuk grond tussen slagerij Schuiteman en het dorpshuis ziet Van Krevel als een andere goede oplossing. ,,Het is een wal die ongeveer een meter hoger staat ten opzichte van de Dorpsstraat en De Koepel. Het zou echt helpen om hier enkele tientallen parkeerplekken aan te leggen." Maar ook op deze plek vindt hij de provincie tegenover zich. ,,Ik heb dit bij de gemeente Barneveld aangekaart en zij deelt onze mening. Volgens hen hecht de provincie waarde aan een dergelijke wal in het dorp. Wij zien die waarde niet."

'GEEN DOORKOMEN AAN' Goede parkeervoorzieningen zouden ook helpen in de strijd tegen de verkeersonveiligheid in het dorp, meent Van Krevel. ,,Er is soms in het dorp geen doorkomen aan." Het zware vrachtverkeer dat dwars door het dorp rijdt, is hem al lang een doorn in het oog. ,,Op basis van de verkiezingscampagne hadden wij goede hoop dat de gemeente dit eindelijk eens zou aanpakken. Van links tot rechts, van oppositie tot coalitie: iedereen wilde de vrachtwagens uit het dorp bannen. Het is nu vier maanden na de verkiezingen en er is nog niets gebeurd." Dat vindt Van Krevel nog wel eens frustrerend aan het voorzitterschap van Plaatselijk Belang Garderen: het duurt soms erg lang duurt voordat zaken geregeld zijn. ,,Dat zit in mijn aard: als ik een probleem zie, wil ik dat zo snel mogelijk oplossen. Hier in Garderen zitten we dik in de problemen. Maar ik zie de urgentie bij de gemeente niet echt. Daar maak ik mij grote zorgen over."