• Henk Jan Brandsen (links) en Erik Kroon. ,,Ons mooie dorp heeft allure met ondernemers bij wie de kwaliteit hoog in het vaandel staat."

    Freek Wolff

'Garderen mag het Laren van de Veluwe worden'

GARDEREN 'Er staat niet voor niets een bijenkorf in het wapen van Garderen, want het is een ijverig volkje', meldt de website van de Garderense Ondernemers Vereniging (GOV). Tijdens de voorjaarsvergadering overhandigde Henk Jan Brandsen (57) de voorzittershamer over aan Erik Kroon. Voor nieuw elan.

Freek Wolff

Brandsen is druk in zijn Coop-supermarkt, maar gunt zich wel even de tijd terug te blikken. De Puttenaar was vijftien jaar bestuurslid, waarvan hij de laatste negen jaar voorzitter was. ,,Het is goed om dit voor wat langere tijd te doen, omdat je een netwerk opbouwt. Met die contacten kun je dingen bereiken." Er zijn nu 66 ondernemers lid van de vereniging. Het magazine 'Garderen Gastvrij' vindt Brandsen de mooiste prestatie van de afgelopen jaren. Dit tijdschrift verschijnt eens in de twee jaar, waarin ondernemers adverteren en inwoners hun verhaal vertellen. ,,Het is een heel leuk en informatief blad. We hebben hier nu drie edities van gehad. Zowel inwoners als vakantiegasten waarderen dit, dat hoor je aan de reacties."

BLOEMBAKKEN De aftredend voorzitter is ook erg blij met de 55 'hanging baskets' die in het dorp geplaatst zijn door Arjo Hoveniers. Hierdoor wordt het dorp opgefleurd. ,,Die bloembakken zijn een heel mooi gezicht. In het voorjaar zie je violen en in het volgende seizoen zijn dat zomerbloeiers. Ze krijgen water naar behoefte."

Uit de koker van Erik Kroon komt het idee om 32 houten beelden in het dorp te plaatsen, met dieren die aan de Veluwe gerelateerd zijn, zoals een hert, een zwijn, een vos, een uil, een stier en een lieve heersbeestje. De beelden zijn het afgelopen jaar geplaatst en nu is er ook een wandelroute bij verschenen. De folder met een kaartje is net klaar en is verkrijgbaar bij alle verblijfsrecreanten, de VVV en Veluwe Specialist. Voor de kinderen zit er een quiz bij. ,,Ik schat de wandeling door het dorp op ongeveer drie kilometer. We hebben bewust niet voor alle uithoeken gekozen, want dan zou de route te lang worden." Brandsen is zeer te spreken over de houten beelden, die uit een boomstam zijn gezaagd. Hij ziet dat veel mensen er foto's van maken.

Niet alles ging van een leien dakje, maar in het algemeen kijkt Brandsen terug op weinig tot geen problemen. ,,Ik heb geprobeerd om Garderen op de kaart te zetten als toeristendorp. We leven daar toch van. Sommige dorpelingen waarderen de drukte wat minder, maar de meesten zien wel dat hierdoor de voorzieningen op hoog niveau blijven. Juist omdat je ook toeristen hebt. Dat gaat samen op."

PARKEREN Het aanbod van parkeergelegenheid in Garderen is een groot probleem, vindt Brandsen. ,,We vinden dat de gemeente voor een groot deel verantwoordelijk is. Het dorpshuis De Koepel wordt nu gesloopt. Daar zijn al veertig parkeerplaatsen bij en die blijven bestaan. Maar wij vinden dat er meer nodig zijn, vanwege de overlast die we vooral in het zomerseizoen ervaren. Door grote drukte met rondrijdende auto's ontstaan er gevaarlijke situaties met voetgangers en fietsen." Volgens Brandsen zetten mensen nu overal hun auto neer, ook op plekken waar dat niet wenselijk is, zoals langs de Speulderweg, waar de doorgang wordt gehinderd. Ook op de stoep van de pastorie worden auto's geplaatst. ,,Bij mijn weten wordt er ook zo goed als niet gehandhaafd door de politie. Dat kan eigenlijk ook niet. Ze moeten gedogen." Er komt een nieuw dorpshuis met sportzaal en een parkeervoorziening aan de andere kant van het dorp. ,,Maar voor mensen die aan onze kant van Garderen boodschappen doen, heeft dat weinig effect. Op deze hoek van het dorp ligt veel druk." De ondernemer hoopt dat de gemeente de veertig parkeerplekken bij het oude dorpshuis uit wil breiden met een stuk of 25 plaatsen.

In het huidige bestuur van de GOV blijven actief: Jannie van Blotenburg, Jeffrey Kloezeman, Henk van Ouwendorp en Johan Veld. Er zijn drie nieuwe leden toegetreden: André Licht, Arjo Vermeer en de nieuwe voorzitter Erik Kroon, die reeds 22 jaar lid was. Hij is eigenaar van Klimbos Garderen, Veluwe Specialist en SOS Events.

LAREN VAN DE VELUWE ,,Garderen is het dorp waar ik ben begonnen met activiteiten", vertelt Kroon. ,,Ik ben graag trendzetter en wil altijd iets creëren waarmee het dorp even bekend wordt, zoals de houten beelden van dieren. Het is goed als er positief over het dorp wordt gepraat. Garderen mag van mij het Laren van de Veluwe worden. Ons mooie dorp heeft allure met ondernemers bij wie de kwaliteit hoog in het vaandel staat en wat steeds belangrijker wordt." De nieuwe voorzitter benadrukt dat het duidelijker in het dorp moet worden wáár geparkeerd kan worden. ,,Nu blijft men zoeken, waardoor je veel autobewegingen krijgt. Dus is het cruciaal dat je helder moet zijn waar er geparkeerd kan worden, maar er moeten natuurlijk ook voldoende plekken zijn. Het parkeren in Garderen is nooit goed aangepakt en de drukte is toegenomen."

Kroon vindt het belangrijk dat de vereniging een hechte club is, met een gezamenlijk belang. ,,Voor de leefbaarheid van het dorp."