• voorraad boeken

    nvt

Geen geld extra openingsuren bibliotheek Elspeet

ELSPEET Door het vertrek van enkele deelnemers uit het Kulturhus kan de bibliotheek de extra openingsuren uit het verleden niet in stand houden.

Wijnand Kooijmans

Dat antwoord geeft het college van burgemeester en wethouders op vragen van de SGP-fractie in de Nunspeetse gemeenteraad. Het college zegt er van op de hoogte te zijn dat de openingsuren terug zijn gebracht. Het waren juist de participanten in het Kulturhus welke de extra opening mogelijk maakten.

De vermindering van het aantal openingsuren is niet in strijd met gemaakte afspraken. De leden zijn over de aanpassingen onder meer geïnformeerd via de website van de bibliotheek. Het college geeft aan bereid te zijn in overleg te treden met alle betrokkenen om een oplossing te vinden voor de verminderde openingsuren.

Maar geeft gelijk aan niet de consequenties van het vertrek van een aantal participanten uit het Kulturhus ongedaan te kunnen maken. Tevens wordt aangegeven dat het de bibliotheek zelf – mede als gevolg van een structurele korting op de jaarlijkse subsidie van de gemeente Nunspeet – het aan de benodigde financiële middelen ontbreekt zelf extra openingsuren te bekostigen.