• ANP Foto

Geen vergunning voor Elspeetse mini-camping

ELSPEET Aan de Stakenbergweg in Elspeet mag op een agrarisch perceel geen mini-camping met vijf kampeerplaatsen worden gerealiseerd.

Wijnand Kooijmans

Het verzoek van de eigenaar van het perceel wordt afgewezen door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders. Het realiseren van een camping bij een woonbestemming heeft versnippering van de recreatieterreinen in de gemeente tot gevolg. Dit wordt vanuit zowel het ruimtelijk als recreatief oogpunt ongewenst gevonden.

De aanvrager wilde de kampeerplaatsen inmetselen in groene hagen met een minimale hoogte van anderhalve meter. De sanitaire voorzieningen zouden dan in het bijgebouw van het woonhuis komen. De bestaande inrit naar de woning wilde hij gebruiken als toegang naar de mini-camping, het parkeren was voorzien naast de kampeerplaats.

Nunspeet kent wel een regeling die het mogelijk maakt kleinschalige kampeerterreinen op te richten. Maar dat alleen bij een volwaardig agrarische bedrijf. Bij deze aanvraag is daarvan geen sprake. Bovendien vindt het college dat de komst van een mini-camping op de aangevraagde locatie de openheid van het aanwezige agrarisch gebied aantast.

In de omgevingsvisie van de provincie Gelderland is opgenomen dat de ontwikkeling van bestaande recreatieterreinen de voorkeur heeft boven nieuw vestiging. Honorering van het verzoek zou verder consequenties hebben voor bestaande recreatieterreinen.