• Archief BDUmedia

Geen vergunning voor schuilstal

ELSPEET In een weiland aan de Middenweg in Elspeet mag geen schuilstal worden gebouwd. Het beroep van de aanvrager tegen de weigering van de vergunning is afgewezen door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouder. Dat neemt het advies over van de commissie bezwaarschriften.Wijnand Kooijmans


Door de aanvrager is aangevoerd dat aan alle criteria is voldaan om gebruik te maken van de afwijkingsmogelijkheden in het bestemmingsplan. Zij heeft geen gelegenheid om haar twee paarden op het huisperceel te weiden. De dieren kunnen hier op stal staan. Het weiland waar ze de paarden houdt grenst niet direct aan het huisperceel.
Het college wijst het verzoek af omdat niet is aangetoond dat de schuilgelegenheid noodzakelijk en doelmatig is in het kader van dierenwelzijn. Het niet direct aan het huisperceel gelegen zijn van het weiland is eveneens een struikelpunt. Ook is niet aangetoond dat de waarde van het gebied niet wordt aangetast en dat geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de natuurlijke, landschappelijke en cultuurhistorische waarden en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden.


OVERPAD Het gewraakte weiland grenst middels een recht van overpad aan het huisperceel van de aanvrager. Op dit huisperceel staat een stal. Het weiland ligt zo dicht bij het huisperceel dat, volgens de commissie, de paarden voldoende beschut op stal kunnen staan. De commissie vindt ook dat terughoudend moet worden opgegaan met het bouwen van bouwwerken welke het open landschap verstoren en zorgen voor een verdere verstening van het buitengebied.


Dat er praktische problemen zijn bij het verzorgen van paarden maakt dit niet anders, zo oordeelt de commissie. Dit zijn geen ruimtelijk af te wegen belangen. Het college heeft de bevoegdheid af te wijken van het bestemmingsplan. Maar dat is, volgens de commissie, geen verplichting. Daarom wordt de conclusie getrokken dat de aanvraag op juiste gronden is afgewezen.