• Robert Vos

Geen woningbouw in Vierhouten

VIERHOUTEN De gemeente Nunspeet onderneemt geen verdere initiatieven voor woningbouw aan de Hertlaan in Vierhouten. Wel blijft het college van burgemeester en wethouders positief staan tegenover een eventueel Collectief Particulier Opdrachtschap (CPO).

Wijnand Kooijmans

Om de haalbaarheid van woningbouw in Vierhouten te onderzoeken, is het college in gesprek gegaan met grondeigenaren om te zien of zij bereid zijn hun terrein hiervoor beschikbaar te stellen. De gesprekken hebben geleerd dat woningbouw alleen mogelijk is wanneer de gemeente een fors verlies op de exploitatie accepteert.

De betrokken grondeigenaren zijn inmiddels geïnformeerd door de gemeente alsmede ook de Vereniging Dorpsgemeenschap Vierhouten.

In maart 2017 is een informatieavond gehouden over de mogelijkheden voor woningbouw in Vierhouten. Hierbij zijn de inwoners door de gemeente uitgenodigd te komen met CPO-initiatieven. Tevens is aangegeven dat zij zelf een locatie moeten vinden.

WONEN Een aantal jongeren dat in Vierhouten is opgegroeid wil hier graag blijven wonen. Het aanbod van woningen is echter dusdanig dat geen huizen voor starters beschikbaar zijn. Een aantal eigenaren van gronden aan de Hertlaan heeft destijds kenbaar gemaakt dat zij mee willen werken aan een onderzoek naar een CPO-initiatief.

Vier grondeigenaren willen hiervoor grond aan de gemeente verkopen. In eerste instantie tegen een prijs die geldt voor agrarische grond met de afspraak dat een nabetaling plaats vindt indien de woningen daadwerkelijk worden gerealiseerd. Twee eigenaren hebben daarbij aangegeven graag de prijs van 53 euro per vierkante terug te ontvangen die zij zelf voor de grond hebben betaald.

Er zijn twee modellen gemaakt voor het gebied. Eén daarvan is alleen mogelijk als een eigenaar die zijn grond niet wil verkopen bereid is gronden te ruilen met de eigenaar van een naastgelegen perceel. Die eigenaar is daartoe bereid.

De verwachting is dat planschade wordt geclaimd tussen de 126.000 en 162.000 euro. Bovendien liggen de gronden in een waardevol gebied. Dat maakt dat de plankosten ook duurder uitvallen dan gebruikelijk en daarmee dusdanig de pan uitrijzen dat het college afziet van een verdere uitwerking van het plan.