• Melvin Bakker is boos en teleurgesteld over het besluit van het Nunspeetse college.

    Wijnand Kooijmans

Geld voor vereniging buurtpreventie Elspeet

ELSPEET De Vereniging buurtpreventie Elspeet mag aan de slag en krijgt als pilot voor de komende twee jaar een subsidie van 2.755 euro van de gemeente Nunspeet. Het besluit leidt tot frustratie bij Melvin Bakker van de Buurtwacht Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Enige jaren geleden zijn in Elspeet whats-appgroepen in het leven geroepen. De respons, inzet en werking wordt door een aantal inwoners als onvoldoende ervaren. Zij willen een stap verder gaan en hebben het initiatief genomen voor de oprichting van de vereniging buurtpreventie Elspeet. Met rond de twintig vrijwilligers wil men op geregelde tijden zichtbaar aanwezig zijn in Elspeet om een bijdrage aan de veiligheid te leveren.

Volgens het college van burgemeester en wethouders gaat het om een vorm van toezicht door de bewoners zelf en vanuit een gevoel zelf mede verantwoordelijk te zijn voor de veiligheid in de wijk. Aangegeven wordt dat het beslist geen burgerwacht is of een organisatievorm waarbij zelf het heft in handen wordt genomen. Dat maakt dat het, zo zegt het college, dat het gaat om een initiatief vanuit de burgers dat alleen maar kan worden toegejuicht.

Wel wordt gesteld dat de veiligheidscijfers en het veiligheidsbeeld in Elspeet niet direct aanleiding geven tot ongerustheid. Met de wijkagent en de initiatiefnemers is een gesprek gevoerd. Hierbij zijn ook gedragsregels aangegeven. Leden van het preventieteam hebben geen andere bevoegdheden dan iedere andere burger.

Bij het optreden staat de eigen veiligheid altijd voorop. Bij overlast- of verdachte situaties wordt altijd de politie gebeld. Het gebruik van geweld is niet geoorloofd, kortom de leden mogen niet voor eigen rechter spelen. Toezicht moet plaats vinden vanaf de openbare weg en er moet rekening worden gehouden met de privacy van de bewoners. Klachten in de openbare ruimte worden gemeld bij de gemeente.

Het college geeft ook aan dat, om grip te houden op de deelnemers, het goed zou zijn hen een Verklaring omtrent gedrag (VOG) te laten overleggen. De gemeente is bereid deze kosten eenmalig te betalen. Bij goed functioneren kan in de toekomst mogelijk een jaarlijkse bijdrage van 500 euro worden betaald. Het gaat dan om een werkbudget.

BOOS EN TELEURGESTELD Melvin Bakker van de Buurtwacht Nunspeet is boos, teleurgesteld en heeft onbegrip voor het besluit van het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders om de 2.755 euro beschikbaar te stellen voor de Vereniging Buurtpreventie Elspeet.

In juni gaf burgemeester Breunis van de Weerd aan dat er bij de gemeente geen geld beschikbaar is voor de Buurtwacht Nunspeet. Melvin Bakker, initiatiefnemer van deze groep, geeft aan daardoor nu jaarlijks meer dan duizend euro zelf op te hoesten om de buurtwacht in stand te houden. Dat geld gaat op aan de app, de website, portofoons, hesjes, telefoonkosten naar de meldkamer van de politie ect.

Het enige wat Bakker gedaan kreeg van de gemeente, is dat hij enkele borden mocht ophangen met de melding buurtpreventie. Een bedankje van de gemeente kreeg hij persoonlijk nooit voor zijn inzet. Hij vindt het onbegrijpelijk dat voor Elspeet nu wel geld beschikbaar komt. Voor de start en mogelijk zelfs jaarlijks.

Bakker wil nu in gesprek met het college om antwoord te krijgen op zijn vragen waarom de één wel geld krijgt en de ander niet.