• Provincie Gelderland

Gelderland stelt leefgebied wolf vast

VELUWE De Gedeputeerde Staten van Gelderland hebben vandaag het leefgebied van wolven op de Noord- en Midden-Veluwe vastgesteld. Binnen het aangewezen gebied kunnen dierhouders zich voorbereiden op het beschermen van hun dieren. Daarbij gaat het vooral om schapen. LTO schapenhouderij en het Platform voor de kleinschalige schapen- en geitenhouders hebben al initiatief om de gesprekken op gang te brengen. De provincie Gelderland ondersteunt dat.

GS hebben ervoor gekozen om de leefgebieden van de wolvin op de Noord-Veluwe en de wolvin op de Midden-Veluwe tegelijk vast te stellen. Tussen de eerste waarneming van beide wolven zit ongeveer een maand verschil. Er zijn voldoende aanwijzingen om er van uit te gaan dat ook de tweede wolf na zes maanden nog steeds op de Veluwe rondloopt en dat er sprake is van vestiging. De bevestiging door DNA-onderzoek komt waarschijnlijk in mei.

De wolven zullen Nationaal Park De Hoge Veluwe links laten liggen. Rondom dat park staan hoge hekken met enkele doorgangen voor wild. Wolven zullen die doorgangen echter niet op gaan zoeken, omdat er rond het park voldoende bossen zijn waar zij op prooien kunnen jagen. Dat hebben wolvendeskundigen aan de provincie laten weten. De Hoge Veluwe is niet te spreken over de terugkeer van de wolf, omdat die de moeflons in het park zou kunnen opeten. Een moeflon is een bepaald soort schaap.

DUIDELIJKHEID Gedeputeerde Peter Drenth is blij het besluit er ligt, zodat inwoners weten waar ze aan toe zijn. ,,Het besluit geeft duidelijkheid voor de mensen in het gebied", stelt Drent. De provincie Gelderland heeft eerder al toegezegd de preventieve maatregelen gedeeltelijk te vergoeden.

De grenzen van het leefgebied zijn onder andere vastgesteld op basis van ervaringen met wolven in buurland Duitsland. Daarnaast is door Wageningen Environmental Research  gekeken naar het gedrag van wolven, zoals de gemiddelde afstand die een wolf op zoek naar voedsel aflegt. Rekening houdend met de specifieke situatie op de Veluwe, zoals bestaande rasters en snelwegen.

GEBIEDSCOMMISSIE Voor het vervolg willen Gedeputeerde Staten van Gelderland straks met initiatiefnemers een gebiedscommissie vaststellen. De eerste verkennende gesprekken zijn al begonnen en moeten uiteindelijk leiden tot een gedragen gebiedsgericht preventieplan. Dat zal naar Provinciale Staten gaan om een besluit over te nemen.