• De gewraakte opslag aan het Kerkwegje.

    Wijnand Kooijmans

Gemeente gaat handhavend optreden tegen illegale opslag

PUTTEN Door de gemeente gaat handhavend worden opgetreden tegen de buitenopslag op een terrein aan het Kerkwegje. De aangevraagde vergunning wordt door het college van burgemeester en wethouders geweigerd.

Wijnand Kooijmans

Door een aantal bewoners van het Kerkwegje is de gemeente ook gevraagd handhavend op te treden. De klachten hebben betrekking op het aanzicht van het gebied maar ook op de geluidsoverlast wanneer er vroeg in de morgen al met buizen of steigermateriaal wordt gegooid.

DWANGSOM Zo'n verzoek maakt dat de gemeente actie moet ondernemen. Dat heeft ertoe geleid dat in mei van dit jaar al een dwangsom is aangekondigd indien het gebruik van het terrein niet wordt beëindigd. Ook werd kenbaar gemaakt dat aan een verzoek om legalisatie niet wordt meegewerkt.

Door de eigenaar is vervolgens deze vergunning alsnog aangevraagd. Hierin wordt gevraagd de buitenopslag voor een periode van tien jaar te mogen gebruiken en toestemming voor plaatsing van een hekwerk.

VERBODEN In het geldende bestemmingsplan is opgenomen dat het verboden is gronden te gebruiken voor buitenopslag. Ook het plaatsen van een hekwerk is verboden. Door de buitenopslag ontstaat, zo zegt het college, een rommelig beeld. Het bedrijventerrein Ambachtstraat wordt omringd door woningbouw. Recht tegenover het bedrijfscomplex staat een woongebouw. De buitenopslag maakt, ook als een hekwerk wordt geplaatst, een ongewenste inbreuk op het straatbeeld van het Kerkwegje. Het tast ook de representativiteit van de omgeving aan.