• Google Maps

Gemeente onderhandelt over aankoop grond in Elspeet

ELSPEET Door de gemeente Nunspeet wordt met eigenaren van gronden langs de Vierhouterweg in Elspeet onderhandeld over de aankoop van een deel van hun terrein.

Wijnand Kooijmans

Dat zegt wethouder Marije Storteboom naar aanleiding van vragen in de gemeenteraad van Nunspeet door Gerard Mulder (SGP). Die wees op de gevaarlijke verkeerssituaties welke regelmatig op deze weg ontstaan. En dan vooral in het gedeelte tussen de Sluiterweg en de Maatweg. Hier loopt het trottoir tot aan de bushalte om dan ineens abrupt op te houden.

Mulder wees op de aanwezigheid van twee kerken en op korte termijn ook twee pastorieën. Zijn fractie heeft in het verleden ook vragen gesteld en wil daarom van het college de stand van zaken weten.

Naast de onderhandelingen met de grondeigenaren gaat, zo zegt Storteboom toe, de gemeente ook op korte termijn in gesprek met de kerkenraad van de Hersteld Hervormde gemeente.