• Archief BDU Media

Gemeente weigert handhavend op te treden

ELSPEET Een verzoek handhavend op te treden tegen de aanleg van een tweede illegale paddock aan de Stakenbergweg in Elspeet wordt afgewezen. Alleen wanneer de aanvraag om een vergunning wordt geweigerd wordt alsnog handhavend opgetreden, zo is besloten door het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders.

Wijnand Kooijmans

In eerste instantie was het verzoek handhavend op te treden door het college niet ontvankelijk verklaard omdat hij geen belanghebbende was. Naast het gegeven dat het college van mening is dat de overlast voor betrokkene nihil is.

ADVIES Dat besluit bleef overeind na advies van de commissie bezwaarschriften. De rechtbank Gelderland deed echter uitspraak dat het beroep wel gegrond is. De rechter oordeelt dat het voldoende is een aangrenzend perceel grond in eigendom te hebben om als belanghebbende aangemerkt te worden. Los van de vraag of enige hinder wordt ondervonden. Het college werd opgedragen een nieuw besluit te nemen.

De gronden waarop de paddock is aangelegd hebben een agrarische bestemming. Van weiden van vee anders dan bedrijfsmatig is toegestaan. Naast de paddock is zonder vergunning en in strijd met het bestemmingsplan een paardenbak aangelegd. Voor het legaliseren van de paardenbak met onder meer hekwerken en lichtmasten is alsnog een omgevingsvergunning aangevraagd. De aanleg van de paddock is hierin ook opgenomen.

VERGUNNING Door de eigenaar van de paardenbak en paddock is inmiddels een vergunning aangevraagd. Op dit moment is nog niet duidelijk of deze aanvraag kan worden gehonoreerd. Gezien de lopende procedure vindt het college het echter onredelijk handhavend op te treden. De belangen en bezwaren van de bezwaarde worden meegewogen bij de behandeling van de aanvraag om een vergunning.