• Barry Wensink/BDUmedia

Gemeente weigert handhavend op te treden tegen paardenbak

ELSPEET Door de gemeente Nunspeet wordt niet handhavend opgetreden tegen een tweede paardenbak aan de Stakenbergweg 46 in Elspeet.

Wijnand Kooijmans

Door de eigenaar van het aangrenzende perceel was een verzoek gericht aan het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders handhavend op te treden tegen de illegale paardenbak. Dat werd afgewezen door het college omdat betrokkene geen belanghebbende is. Die ging in beroep maar het college neemt het advies over van de onafhankelijke commissie bezwaarschriften de man niet ontvankelijk te verklaren als het gaat om zijn verzoek handhavend op te treden.

PADDOCK Volgens het college is de tweede paardenbak ook niet in strijd met het bestemmingsplan. Het gaat in feite om een paddock en is daarmee gelijkgesteld aan het hobbymatig weiden van vee. Dat mag op grond van de geldende regels.

De Elspeter is van mening dat hij wel degelijk belanghebbende is. Dit omdat hij eigenaar is van het aangrenzende perceel. Tevens ondervindt hij hinder van de lichtinstallatie welke bij de eerste paardenbak aanwezig is en van het stemgeluid van de instructrice. Volgens hem is de bak ook in strijd met het bestemmingsplan omdat bedrijfsmatig paarden worden gestald en getraind.

REGELS Door de commissie wordt aangevoerd dat de laatste tijd de regels door de Raad van State zijn aangescherpt als het gaat om de vraag of iemand belanghebbende is. In het geval van de paddock is deze op ruim honderd meter afstand van de woning gelegen van de verzoeker handhavend op te treden. Dat maakt, zo oordeelt de commissie, dat de overlast dusdanig gering is dat een persoonlijk belang ontbreekt.

De beperkte hinder welke de indiener van het verzoek ondervindt komt, zo vindt de commissie, bovendien voort uit de aanwezigheid van de eerste paardenbak. Hiervoor is een proces opgestart om deze te legaliseren.

.