• Archief BDUmedia

Gesprek over aula begraafplaats Elspeet

ELSPEET Er komt op korte termijn een gesprek tussen de gemeente Nunspeet en de ondernemers Wieberdink en Vos over de verbetering van de voorzieningen op de begraafplaats in Elspeet.

Dat zegt het Nunspeetse college van burgemeester en wethouders toe naar aanleiding van vragen van het raadslid Karel van Bronswijk. Aanleiding voor hem vragen te stellen in maart van dit jaar was een toezegging uit mei 2017 waarin het college het gesprek al aankondigde. Het college erkent dat door niet nader omschreven omstandigheden dit gesprek tot nu toe niet heeft plaatsgevonden.

Van de ondernemers wordt gevraagd mee te denken over de inrichting en dergelijke van een familiekamer annex opbaarkamer in de aula van de Elspeetse begraafplaats. Ook wordt hen gevraagd welke rol zij daarbij voor zichzelf zien weggelegd. Ook wordt met hen gesproken over de behoefte welke bestaat aan een alternatieve locatie bij grotere groepen en welke locaties hiervoor geschikt zijn.

Het college wil tevens weten hoe, gelet op het voorzieningenniveau van de aula, de huidige tarieven zich verhouden ten opzichte van tarieven op andere begraafplaatsen.  Bronswijk wordt gevraagd mensen die hebben geklaagd over de erbarmelijke toestand van de aula zich te laten melden bij het Nunspeetse college.