• Barry Wensink/BDUmedia

Gezondheidscentrum aan Nachtegaalweg

ELSPEET Er mag een nieuw gezondheidscentrum komen aan de Nachtegaalweg in Elspeet. De raadscommissie Ruimte van de gemeente Nunspeet stemde in met het plan en vindt een verdere discussie in de gemeenteraad niet noodzakelijk.

Wijnand Kooijmans

Voor alle partijen geldt dat het ruimtelijk aspect de doorslag geeft in te stemmen met het plan van huisarts André Peters uit Garderen. Kritiek was er wel op de informatievoorziening vooraf, meerdere commissieleden voelden zich vooraf toch wat op het verkeerde been gezet. De commissie stemde eerder ook al in met het plan. Maar dat is, volgens wethouder Jaap Groothuis, dusdanig gewijzigd dat hij het nogmaals in de commissie bracht om zo het draagvlak te behouden.

VREES Onder meer is rekening gehouden met de wensen van omwonenden. Voor de eigenaar van Geweermakerij Elspeet speelt bijvoorbeeld nu alleen nog de vrees dat de parkeerplaatsen het zicht op zijn bedrijf wegnemen. De vrees voor ramkraken op zijn bedrijf is in goed overleg weggenomen.

Gerard Mulder (SGP) vindt dat er wat ruis is wie gaan deelnemen aan het nieuwe centrum. Met de hoop dat het breed wordt gedragen en geen concurrentiestrijd ontstaat met het al bestaande gezondheidscentrum aan de Apeldoornseweg. ,,Want daar zit het dorp Elspeet niet op te wachten."

MAIL Corrie Jansen (Gemeentebelang) stelde dat de commissie vooraf niet goed is geïnformeerd. Zo is door de initiatiefnemer aangegeven dat de huisartsen zouden stoppen maar blijkt daar met hen geen contact over te zijn geweest. Ook wijst ze op een mail van een zorgverzekeraar waaruit blijkt dat het plan niet breed wordt gedragen. Dat maakt dat ze zich afvraagt wat de toegevoegde waarde is van het nieuwe gezondheidscentrum. ,,Komt er geen tweede Kulturhus?"

Cees Smit (ChristenUnie) zei dat veel van de kennis waarop het eerste besluit is genomen inmiddels is achterhaald. Zo gaat een praktijk met 2.800 patiënten niet mee, waar aangegeven was dit wel zo zou zijn. ,,Word er niet gebouwd voor leegstand?" Ook heeft Smit vraagtekens bij de omvang van het gebouw. Ook André Timmerman (PvdA/GroenLinks) heeft wel enige vraagtekens bij het nut en de noodzaak.

WAARDE Jeroen Snaterse (VVD) hekelde de foutieve voorlichting omdat de plaatselijke huisarts en tandarts niet meedoen. ,,Heeft het plan dan nog wel toegevoegde waarde?" In zijn achterhoofd zeurt de vrees dat de nieuwbouw het al bestaande gezondheidscentrum onder druk kan zetten. Ook vindt hij het gebouw aan de grote kant omdat het veel weg heeft van een streekziekenhuis.

Karel van Bronswijk (CDA) wees nog eens op de mogelijkheid in het nieuwe gezondheidscentrum een ambulancepost te vestigen. Het niet meegaan van huisarts en tandarts ziet hij als het wegslaan van pijlers onder het plan. ,,We zitten niet te wachten op leegstand." Daarvoor vreest hij. Het gezondheidscentrum aan de Apeldoornseweg mocht er alleen komen omdat hier een winkel leeg stond. Maar leidde wel tot leegstand in het Kulturhus.

PEIL Volgens wethouder Jaap Groothuis moet het plan op ruimtelijke aspecten worden beoordeeld. En deze staan de bouw niet in de weg. Exploitatie en risico's komen voor rekening van de initiatiefnemer. Hij denkt dat de komst van een nieuw gezondheidscentrum zeker van toegevoegde waarde is, mede om op termijn de gezondheidszorg in Elspeet op peil te houden.

Volgens Peters hebben zich inmiddels zo veel partijen gemeld om deel te nemen – onder wie ook de tandarts – dat er in het nieuwe centrum geen ruimte over is. Het geeft volgens hem ook aan dat het plan breed wordt gedragen.