• Inwoners van 't Hul willen hun fraaie gebied niet ziet opgeofferd aan woningbouw.

    Wijnand Kooijmans

Grote vraagtekens bij cijfers in Nunspeet

NUNSPEET Inwoners van het gebied 't Hul Noord zetten grote vraagtekens bij de cijfers als het gaat om de gewenste toekomstige woningbouw in Nunspeet. Maar ook de leden van de raadscommissie Ruimte en Wonen willen hierover meer duidelijkheid.

Wijnand Kooijmans

Dat maakt dat het concept-plan voor woningbouw in het gebied niet ter inzage wordt gelegd. Wethouder Jaap Groothuis mag het alleen als gespreksnotitie gebruiken om met de bewoners van het gebied het gesprek aan te gaan. Volgens de bewoners is hen ook beloofd mee te mogen praten over de invulling van het gebied en wordt deze toezegging met voeten getreden.

KREDIET Het betekent ook dat het krediet van 125.000 euro voor de verdere uitwerking van het plan niet door de gemeenteraad wordt behandeld. Groothuis wil in die vergadering wel een bedrag vragen dat nodig is voor de inspraak. Het concept-structuurplan voor woningbouw op het terrein van de voormalige Kijktuinen krijgt wel het groene licht van de raadsfracties.

Zij het dat over de invulling wel verschillend wordt gedacht. Onder meer of een hectare moet worden gereserveerd voor zonnepanelen of dat deze hectare ook voor woningbouw moet worden gereserveerd. PvdA/GroenLinks wil hier gaan tijdelijke woningen om hierdoor de wachtlijsten sneller ongedaan te maken. Maar daar voelt wethouder Groothuis weinig voor. In totaal wordt gedacht aan de bouw van rond de honderd woningen op dit terrein.

BEWONERS Bewoners van het gebied 't Hul Noord hebben zich verenigd in hun strijd tegen de woningbouw. Arjan van Asselt is het duidelijkst. Het totale plan mag wat hem betreft in de prullenmand. Voor verdere woningbouwplannen worden ontwikkeld, waar dan ook, moet Nunspeet eerst de bereikbaarheid op orde hebben.

Hans van Renselaar zet grote vraagtekens bij de woningcijfers, ook al omdat rapporten worden aangehaald die nog niet eens zijn vastgesteld. Dat maakt volgens hem dat de basis voor iedere besluitvorming ontbreekt. Ook wijst hij op een rechtszaak die nog loopt rond de vestiging van het voorkeursrecht op het gebied 't Hul Noord.

BURGER Rein van Klompenburg vindt het vreemd dat eventuele alternatieven ineens niet meer opduiken. Hij heeft het idee dat zaken worden weggemoffeld. ,,De plannen worden doorgedrukt met gebruik van spierballentaal om de burger af te blaffen."

Ook bij commissieleden bestaan twijfels over welke woningbouwcijfers nu precies de juiste zijn.

GEGEVEN Het gegeven dat Koos Meijer (CDA) net voor de commissievergadering nog andere cijfers kreeg dan waarover de andere leden beschikten deed daaraan geen goed. Liever ziet men dat het plan pas bij de raad terugkomt als onder meer de nieuwe woonvisie is vastgesteld en daardoor cijfers concreet zijn.

Om stagnatie in woningbouw te voorkomen mag wel worden gepraat met de bewoners.