• ANP Foto

Gymzaal blijft nodig naast sporthal

ELSPEET Naast sportzaal Op de Heide is een gymzaal noodzakelijk in Elspeet. Dat is praktischer uit oogpunt van bewegingsonderwijs voor de basisscholen, zo blijkt uit onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van de gemeente Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Deze uitslag maakt dat renovatie van de gymzaal aan de Vierhouterweg wenselijk is. De gymzaal staat naast de Da Costaschool die wordt vervangen door nieuwbouw, zo is besloten door het college van burgemeester en wethouders.

DORPSHUIS Drie partijen in de gemeenteraad zien het liefst dat dat de renovatie en nieuwbouw worden gecombineerd met de sociale functie van een dorpshuis. Door de renovatie van de gymzaal ontstaat de mogelijkheid hier een multifunctionele zaal te realiseren. Het gaat om ChristenUnie, CDA en SGP die samen een ruime meerderheid hebben in de gemeenteraad.

VERRAST Kees Smit van de ChristenUnie is verrast dat ook het CDA het voorstel dat leeft binnen zijn fractie ondersteunt. De SGP heeft aangegeven hierin een royale partner te willen zijn. Volgens Smit kan met deze oplossing een duurzame oplossing worden geboden voor het ruimtegebrek van de Oranjehof en het exploitatietekort van het Kulturhus.

Het college heeft nog geen uitspraak gedaan over de oplossingsrichting zoals deze is voorgesteld door de ChristenUnie. Smit vindt wel dat dit moet gebeuren en acht de steun van de twee andere christelijke partijen daarbij van groot belang.

DYNAMISCH Lammert van de Weerd (SGP) geeft aan dat de nieuwbouw van de school prima kan worden gecombineerd met de nieuwbouw of renovatie van de gymzaal. De gymzaal moet dan dynamisch worden gebruikt en geschikt zijn voor maatschappelijke activiteiten. Als hierop wordt ingegaan wordt de grote zaal in het Kulturhus overbodig. Wat Van de Weerd betreft kan voor grote evenementen dan worden uitgeweken naar de sporthal aan de Uddelerweg.

De gymzaal aan de Vierhouterweg dateert uit 1973 en is 45 jaar oud. Voor het college was het de vraag of de gymzaal nodig is, vooral omdat overdag de sportzaal Op de Heide leeg staat. Eén van de problemen is dat de sportzaal niet in de kern ligt en de afstand naar de scholen tussen de duizend en veertienhonderd meter bedraagt.

VERHUIZEN Verhuizen van het bewegingsonderwijs naar de sportzaal brengt met zich mee dat voor de groepen drie en vier leerlingenvervoer moet worden aangeboden. Dat geldt voor de groepen één en twee alleen wanneer er geen speellokaal aanwezig is. Buiten de scholen wordt de gymzaal 13.5 uur per week gebruikt door verenigingen en groepen. De helft van deze uren is wel over te hevelen naar de sportzaal, maar de overige uren niet.

UITBREIDING In het onderzoek is ook gekeken of de sportzaal kan worden uitgebreid naar een sporthal met drie zaaldelen. Door de ligging tussen de tennisbanen en de voetbalvelden is uitbreiding echter niet mogelijk. Ook speelt mee dat de huidige gymzaal nog in een goede staat van onderhoud verkeert en er daardoor bijzonder goed uitziet voor de leeftijd van het gebouw. Dat maakt dat renovatie goedkoper uitvalt dan nieuwbouw van een gymzaal.