• Pixabay.com

'Hele traject Garderen-Putten 60 kilometer per uur'

GARDEREN De gemeente Barneveld wil dat het gehele traject N797 tussen Garderen en Putten wordt ingericht als 60-kilometerzone. Dat schrijft het college van burgemeester en wethouders in antwoord op vragen van Pro'98.

Jannes Bijlsma

Raadslid Martin Lentink vroeg of de gemeente Barneveld nadenkt over maatregelen om het vrachtverkeer uit Garderen te weren en noemde daarbij specifiek het verlagen van de snelheid op de provinciale N797. Dat zou een positief effect kunnen hebben op de te selecteren voorkeursroute in navigatiesystemen, zo verwachtte Lentink. Het college geeft aan dat de provincie momenteel de mogelijkheden voor een aanpak van dit weggedeelte, dat gepland staat voor 2023, verkent. ,,Het instellen van een maximumsnelheid van 60 kilometer per uur op het gehele weggedeelte zal in deze verkenning (wederom) als gemeentelijk standpunt worden ingediend", schrijft het college.

Zes jaar geleden werd het weggedeelte tussen Garderen en Putten al onder handen genomen. Toen bleek onvoldoende draagvlak voor het verlagen van de snelheid op het hele traject, schrijven b en w, voornamelijk bij lokale ondernemers. ,,Destijds is ervoor gekozen om enkel de 60-kilometerzone aan de kant van Putten te verlengen. Op het weggedeelte op Barnevelds grondgebied gold al 60 kilometer per uur."

Aan een andere door Lentink geopperde maatregel om het vrachtverkeer door Garderen terug te dringen, een wijziging van de bewegwijzering, wordt al gewerkt, aldus b en w. De provincie had dat al geregeld moeten hebben bij de laatste herinrichting van de N310 tussen Uddel en Stroe. ,,Dat moet nog worden uitgevoerd vanwege, onder andere, de levertijd op de materialen."

De gemeente Barneveld laat momenteel extern onderzoek doen om het doorgaande (vracht)verkeer in Garderen in beeld te krijgen. Op basis daarvan worden passende maatregelen onderzocht. Plaatselijk Belang Garderen wordt bij het onderzoek en de maatregelen betrokken, belooft het college.