• Van de Kolk-Garderen

Honderd belangstellenden voor veertien woningen in Speuld

SPEULD Meer dan honderd gegadigden hebben zich al aangemeld voor de veertien woningen die door bouwbedrijf Van de Kolk-Garderen worden gebouwd op het Van Hierdenhof in Speuld.

Wijnand Kooijmans

De officiële start voor de verkoop werd donderdag gegeven in de basisschool Speulderbrink. Diegenen die zich vooraf hadden aangemeld waren hiervoor speciaal uitgenodigd. De planning is dat begin 2018 wordt gestart met het bouwrijp maken van de locatie en de aanleg van het natuurgebied. Het bieden van natuurcompensatie was één van de voorwaarden voor de bouw van zowel de gemeente Ermelo als de provincie Gelderland.

VERNOEMD De locatie is vernoemd naar de familie Van Hierden, een echte familie uit Speuld. Zij hebben altijd gewoond op de hoek van de Lageveld en de Garderenseweg waar wordt gebouwd. De woningen worden hier gerealiseerd in twee erven.

Belangstellenden konden zich inschrijven in twee categorieën. De eerste wordt gevormd door kandidaten die economisch en/of maatschappelijk aan de buurtschap Speuld zijn verbonden. De tweede groep wordt gevormd door geïnteresseerden van buiten Speuld.

LOTING Toewijzing vindt in eerste instantie plaats aan de kandidaten uit groep 1. Dit op basis van een onafhankelijke loting. Indien er in een categorie meerdere inschrijvers zijn op één bouwnummer wordt door middel van loting bepaald wie als eerste in aanmerking komt voor een koper(s)gesprek, wie als tweede en zo verder.

Met het plan hoopt het college van burgemeester en wethouders dat een impuls wordt gegeven aan onder meer de school en het verenigingsleven in de Ermelose buurtschap. „Natuurlijk zijn er ook nadelen aan verbonden. Door de noodzakelijke natuurcompensatie gaat agrarische grond verloren. „Maar ik verwacht dat ook zij beseffen dat je soms iets moet laten om er wat voor terug te krijgen", zo zegt wethouder Jan van den Bosch.

GESLOOPT Als voorbeeld voor het plan in Speuld is het Teus Bouwmanerf in Garderen gekozen. Dat is goed ontvangen. In het geheel is veel groen opgenomen met daaraan gekoppeld de verplichting dat in stand te houden. De nu nog aanwezige schuren in het plangebied worden gesloopt. Het gaat om de bouw van acht woningen in de goedkope sector, drie twee-onder-een-kap woningen en een vrijstaande woning.

In het plan is onder meer de aanleg van poelen opgenomen. Daarnaast komen er kruiden- en faunarijke graslanden, waarop enkele runderen komen te lopen. Bemesting vindt niet plaats. De hoop bestaat dat hierdoor de Echte Koekoeksbloem gaat groeien, maar ook korenbloemen en diverse soorten orchideeën. Runderen kunnen eventueel een poel als drinkwatervoorziening gebruiken.

KLOMPENPAD Ook komt er een klompenpad dat aansluit bij het recreatieve wandelnet van de Veluwe en waardevolle natuurgebieden - Speulderveld en Leuvenumse beek - met elkaar verbindt. Het pad wordt niet verhard, dat moet worden gevormd door het gebruik. Dit maakt wel dat bij 'slechte' weersomstandigheden het pad mogelijk niet toegankelijk is. Het pad wordt aan één zijde begrensd door een sloot en aan de andere zijde door een bomensingel met berken, essen en wilgen.

Wie de inschrijving in Speuld heeft gemist kan de verkoopstukken ophalen bij bouwbedrijf Van de Kolk in Garderen. Ook kunnen ze hier worden opgevraagd.