• Barry Wensink/BDUMedia

Inburgering door vrijwilligerswerk en buurtbemiddeling

NUNSPEET Servicepunt Vrijwilligers Nunspeet en Buurtbemiddeling mogen ook dit jaar de inburgering voor hun rekening nemen. Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten de pilot met een jaar te verlengen.

Wijnand Kooijmans

De pilot is in 2018 van start gegaan en het college is zeer tevreden over het resultaat daarvan. Omdat de pilot zich richt op alle inburgeraars is deze daarmee breder dan alleen de groep statushouders. Voorheen werd de inburgering ingekocht bij Vluchtelingenwerk. De huidige werkwijze leidt tot een besparing van kosten.

Het traject van de inburgering wordt grotendeels voortgezet op dezelfde wijze als afgelopen jaar. Tijdens de eerste ochtend wordt uitleg gegeven over de ondertekenen participatieverklaring. Een wijkagent geeft uitleg over de werkzaamheden en de rol van de politie in Nederland. Het centrum jeugd en gezin legt de wijze van opvoeden uit. In de middag wordt onder meer aandacht besteed aan gezondheidszorg.

Onderdeel van de cursus maakt ook een tour door Nunspeet met een bezoekerstreintje. Onderweg worden onder meer bezoeken gebracht aan de bibliotheek en sportcomplex De Brake. Tijdens het aangeboden programma in 2018 werd wel geconstateerd dat de hoeveelheid informatie welke werd aangeboden enorm groot is.

Dat maakt dat is besloten de cursus dit jaar niet twee dagen te doen beslaan maar vier halve dagen. Ook wordt meer tijd ingeruimd voor het nadoen van situaties door rollenspel en wordt meer ruimte geboden voor het stellen van persoonlijke vragen en wordt ingezet op het versterken van de onderlinge contacten. Door te kiezen voor vier halve dagen wil men voorkomen dat de deelnemers worden overspoeld met informatie maar deze ook beter blijft hangen bij hen.