Informatieavond: Burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt

ELSPEET Het afgelopen jaar is veel veranderd voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De organiserende partijen van een informatieavond vinden het heel belangrijk dat iedere burger deel uit maakt van de samenleving en meedoet in het arbeidsproces hetgeen ook wel participatie genoemd wordt. Deze informatieavond wordt gehouden op 18 april en start om 19.30 in Oranjehof.

De deelnemende partijen hebben gemerkt dat er behoefte is aan informatie rondom de veranderingen voor burgers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De deelnemende partijen zijn: Philadelphia, Talenta, Op weg met de Ander, Fruytier Scholengemeenschap, de gemeente Nunspeet, Intervens, MEE en bakkerij Valerie. Zij vertellen graag meer over dit thema. Ook vragen stellen is mogelijk.

WERKATELIER De verschillende partijen hebben de handen ineen geslagen om een Werkatelier in Oranjehof op te starten waarin iedereen mee mag doen en zichzelf mag zijn. Het werkatelier is ondertussen een feit. Diverse medewerkers van Oranjehof en Philadelphia begeleiden de deelnemers van het werkatelier. Cokky de Visser, directrice van Oranjehof: ,,Het is mooi te ervaren dat de 'over het algemeen' oudere gasten die Oranjehof bezoeken open staan voor de ander en het fijn vinden dat de deelnemers extra inspanningen verrichten op de Oranjehof."

Er is veel werk te verzetten op Oranjehof. De deelnemers aan het werkatelier dragen hier graag een steentje aan bij. Een mooie plek om hand- en spandiensten te verrichten is de keuken, de koffiecorner, het winkeltje en ga zo maar door. Op dit moment werkt de groep deelnemers op de vrijdagen. Bij nieuwe aanmeldingen wordt bekeken of ze deze dag kunnen uitbreiden. Nieuwe deelnemers zijn dan ook altijd van harte welkom. Cokky de Visser: ,,Over het winkeltje gesproken; dankzij een aantal enthousiaste vrijwilligers hebben wij een mooi winkeltje met streekproducten en handwerk. Voor Oranjehof en Philadelphia zijn de vrijwilligers van onschatbare waarde. Dat kunnen we niet vaak genoeg zeggen."

BURGER SERVICE De ontwikkelingen gaan door, want op de agenda staan alweer wee nieuwe stappen. Zij gaan de ondernemers in Elspeet benaderen om hen te vragen, mee te denken over een werkplek in hun bedrijf. Zodat deelnemers van het werkatelier ook op andere plekken dan Oranjehof werkzaam kunnen zijn. En Burger Service laat weer van zich horen. Oranjehof en Philadelphia hebben dit op zich genomen. Burger Service in Elspeet staat straks weer klaar voor klusjes voor elkaar. Hierbij valt te denken aan blad opharken, stoep vegen, een boodschap doen et cetera.