• Heliflight.nl

Inloopavond voor nieuw dorpshuis met sportzaal Garderen

GARDEREN Aan de Koningsweg in Garderen verrijst een nieuw dorpshuis met een sportzaal. In de zomer van 2019 gaat het nieuwe complex open. De gemeente wil graag met omwonenden en belangstellenden de plannen bespreken. Daarom organiseren ze een inloopavond.  

De inloopavond is op woensdag 17 januari in de kantine van bouwbedrijf Van de Kolk aan de Koningsweg 13 in Garderen. Belangstellenden kunnen tussen 19.00 en 21.00 uur binnenlopen. Medewerkers van de gemeente zijn tijdens de inloopavond aanwezig om vragen te beantwoorden en naar reacties te luisteren.

SCHETSONTWERP Tijdens de inloopavond kan iedereen het schetsontwerp voor het nieuwe dorpshuis en de gymzaal bekijken. Dit schetsontwerp is gemaakt in samenwerking met verschillende toekomstige gebruikers in en rond Garderen. Samen met elkaar is er gekeken naar de functies die in het gebouw een plekje moeten krijgen en hoe het gebouw eruit moet komen te zien. Het schetsontwerp is de basis om het plan te bespreken en te kijken of aanpassingen gewenst zijn.

Er is een bestemmingsplanherziening nodig om de bouw van het dorpshuis en de sportzaal aan de Koningsweg mogelijk te maken. De eerste stap hiervoor is dat er een voorontwerpbestemmingsplan komt. In het voorontwerpbestemmingsplan ziet u de ruimtelijke inpassing van het dorpshuis en de sportzaal. Tijdens de inloopavond van 17 januari kunnen bezoekers het voorontwerp bestemmingsplan bekijken en hierover vragen stellen of gelijk een inspraakreactie geven. Na de inloopavond legt de gemeente het voorontwerpbestemmingsplan ook formeel voor twee weken ter inzage en is het ook mogelijk in deze periode een inspraakreactie te geven.