• Barry Wensink/BDUmedia

Inwoner Elspeet eist ten onrechte dwangsom

ELSPEET Een inwoner van Elspeet heeft ten onrechte een dwangsom geëist van de gemeente Nunspeet.

Wijnand Kooijmans

Aanleiding een dwangsom te eisen was voor de Elspeter dat de gemeente opgevraagde informatie te laat aan hem heeft verstrekt. Het ging om het inspectierapport van de Gemeenschappelijke Geneeskundige Dienst (GGD) over vochtproblematiek in peuterspeelzaal Klein Duimpje in Elspeet. Wettelijk bestaat het recht een dwangsom van de gemeente te eisen wanneer wettelijke termijnen worden overschreden bij de beantwoording van verzoeken.

In eerste instantie werd zijn verzoek dwangsommen te incasseren van de gemeente afgewezen door het college van burgemeester en wethouders. Hierop stapte hij naar de rechter. Die heeft hem nu ook in het ongelijk gesteld.

STUKKEN Op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) heeft de Elspeter het Nunspeetse college gevraagd hem twee stukken toe te sturen. Omdat dit niet binnen de wettelijke termijn plaats vond stelde hij de gemeente in gebreke en eiste hij een dwangsom. De rechter oordeelt nu echter dat het college wel degelijk binnen de wettelijke termijn een besluit heeft genomen op het verwijt en daarom ook geen dwangsom is verschuldigd.

De Elspeter gaf aan dat naar zijn mening weliswaar een besluit is genomen maar hij daarmee niet gekregen wat hij wenst. Volgens hem heeft hij alleen op grond daarvan al recht op de door hem gevraagde dwangsommen. De rechter is van mening dat de dwangsomregeling niet van toepassing is, ook al krijgt de aanvrager niet wat hij wenst. Indien hij de stukken alsnog wenst moet hij deze via de rechter opeisen.

CONTROLEREN De GGD besloot de peuterspeelzaal vervroegd te controleren naar aanleiding van vochtproblemen. De speelzaal is gevestigd in de kelder van het Kulturhus dat al jaren kampt met grondwaterproblemen. Aanleiding was een klacht van een inwoner van Elspeet. Op grond hiervan oordeelde de GGD dat er sprake was van een ongezonde situatie.

De problemen zouden zich alleen hebben voorgedaan bij hevige regenval. Inmiddels is hiervoor een oplossing gevonden.