• SKWH-voorzitter Kees Zwaan (links) bedankte Jacob van Vliet voor zijn dienstbaarheid en inzet voor ouderen.

    Geurtje van den Hoek

Jacob van Vliet neemt afscheid van SKWH

UDDEL Jacob van Vliet heeft na ruim dertien jaar dienstbaar te zijn geweest in het bestuur van de Stichting Zorgsteunpunt Koningin Wilhelmina Hof (SKWH) afscheid genomen met de belofte dat hij zeker zijn gezicht nog zal laten zien.

Geurtje van den Hoek

 

Enigszins verbaasd was hij toen hij de diverse bestuursleden van de Stichting Vrijwillige Hulpdienst (SVHU), Stichting Vrienden (SV), de Ouderenadviseur, enkele bestuursleden van Philadelphia en Uddels Belang in de gang tegenkwam. Van Vliet verwachtte alleen het bestuur en personeel, dus de verrassing was geslaagd.

Na de koffie nam SKWH-voorzitter Kees Zwaan het woord met een korte terugblik op 2017 en de verwachting voor 2018 voor de Wilhelminahof die inmiddels de naam 'Stichting Ontmoetingscentrum Koningin Wilhelmina Hof' (SKWH) heeft gekregen.

 

VERANDERINGEN Voorzitter Zwaan bedankte hem voor de tomeloze inzet die hij - in de breedste zin van het woord - door de jaren heeft getoond. ,,Met grote inzet was hij dienstbaar en heeft hij zich gewijd aan het welzijn van de ouderen in het dorp. Hiervoor zijn wij hem en God heel dankbaar."

In de jaren dat Van Vliet eerst secretaris en later voorzitter was, zijn er heel wat veranderingen doorgevoerd op het gebied van zorg voor ouderen. Heel wat vergaderingen heeft hij bijgewoond.Van Vliet kreeg een mooi boeket en een set fraaie manchetknopen overhandigd. Ook de leidsters van de dagbesteding van de SVHU hadden een speciaal cadeau voor hem: hij mag als vrijwilliger een keer meedraaien op de dagbesteding.

SAMENWERKING De dagbesteding ligt Van Vliet na aan het hart. Sinds de WMO in 2007 moeten hulpvragenden veel meer zelf regelen en wordt van overheidswege gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Hierdoor zijn meer aanvragen voor de dagbesteding gekomen zodat mantelzorgers ontlast worden. Maar ook de thuiszorg is hiermee gemoeid. Van Vliet: ,,Mijn rol in het bestuur is uitgespeeld, maar ik ben blij dat het mogelijk is om in verschillende sferen zoals we hier nu ook bij elkaar zijn, elkaar te kunnen helpen. Zo is er professionele begeleiding aanwezig om met de mensen een aantal dagen per week bezig te zijn. En regelmatig komt de vraag of er niet elke dag dagbesteding kan zijn in de Wilhelminahof.''

,,De Groep Zorg is voortdurend in overleg met de Vrijwillige Hulpdienst, Ouderenadviseur, fysiotherapeut en huisarts over het welzijn van de inwoners van het dorp. Dit is waardevol, deze samenwerking moeten we koesteren. Ik ben blij dat we met de Oranjehof in Elspeet hierin ook een goede samenwerking hebben, evenals met de gemeente Apeldoorn die de Wilhelminahof in Uddel toch wel als een voorbeeld ziet in het ouderenwerk", aldus Van Vliet.

 

Van Vliet, die kampte met een keelontsteking, nam afscheid met weinig stemgeluid, maar hij heeft zeker door de jaren heen zijn stempel weten te drukken op de Wilhelminahof. Daar waar ontmoeting van ouderen onderling, de samenwerking van de diverse besturen en de communicatie met overheden en via de nieuwsbrieven met de inwoners, ervoor zorgen dat: ,,zoals in Psalm 133 de broeders en in dit geval ook zusters met liefde samenwonen, ofwel samen dienen. Ik dank iedereen voor het vertrouwen dat ik kreeg."