• Chris Stoffer met zijn gezin tijdens zijn eerste dag in de Tweede Kamer.

    ANP/Bart Maat

Kersvers Kamerlid Chris Stoffer: 'Het is wel een uitdaging'

ELSPEET Gezin en het lidmaatschap van de Tweede Kamer zijn best wel te combineren, zo denkt Chris Stoffer (45) uit Elspeet. Daarmee staat hij er anders in dan Elbert Dijkgraaf die besloot terug te treden omdat het lidmaatschap ten koste ging van het gezinsleven.

Wijnand Kooijmans

Stoffer heeft wel degelijk overleg gevoerd binnen het gezin. ,,Mijn vrouw staat erachter en ook mijn twee oudste dochters gaven aan dat ik het moest doen. Bovendien heb ik de afspraak gemaakt binnen de fractie dat ik op maandag thuis ontbijt en ook 's avonds thuis eet. Dat probeer ik ook de vrijdag te doen. Dat is ja, tenzij en niet andersom. En daarnaast heb je nog verschillende keren een reces.''

OVERNACHTEN De hoogtijdagen in de Tweede Kamer zijn van dinsdag tot en met donderdag, waarbij de kans niet is uitgesloten de woensdagnacht in Den Haag te moeten overnachten. ,,Maar dat weet je pas de vrijdag daarvoor en soms pas op de dag zelf. Maar ook mijn baan was niet werken van negen tot vijf. Dat was vaak op andere uren en daarnaast kostte het raadslidmaatschap tijd. Dat maakte dat ik toch al veel weg was van huis.''

Het lidmaatschap van de Tweede Kamer doet voor de Elspeter geen jongensdroom uitkomen. ,,Net zomin als het raadslidmaatschap van de gemeente Nunspeet. Daar ben ik bijna ook per ongeluk ingerold. Wanneer iemand mij drie maanden geleden had gezegd dat ik nu Kamerlid zou zijn, had ik die persoon hard uitgelachen.'' Chris Stoffer was ook niet de eerste op de lijst om Dijkgraaf op te volgen. Dat was Bert-Jan Ruissen maar hij staat op de nominatie te worden gekozen als lijsttrekker van de SGP voor Europa. Daaraan wil hij voorrang geven.

Het is inmiddels een maandje geleden dat fractievoorzitter Kees van der Staaij Stoffer belde met de vraag of hij in de Tweede Kamer voor de SGP zitting wilde nemen. ,,Dat was best verrassend. Daarna hebben we er als gezin ook goed over nagedacht.'' Daarna werd een goed moment gezocht de wisseling naar buiten te brengen. ,,In de tussentijd heb ik mij een beetje kunnen voorbereiden op mijn nieuwe rol. Dat was best een beetje een rare periode.''

Het Kamerlidmaatschap betekent ook dat Stoffer zijn baan bij Rijkswaterstaat als directeur Oost Nederland moet opgeven. Als zodanig was hij verantwoordelijk voor het onderhoud van rijkswegen als de A28, maar ook de vaarwegen als de Maas en IJssel. ,,Ik heb direct mijn twee leidinggevenden ingelicht. Maar voor de anderen was het een verrassing te moeten horen dat ik er de volgende dag niet meer zou zijn.'' Stoffer heeft overigens wel de garantie in algemene dienst bij Rijkswaterstaat terug te mogen keren.

EERSTE DAG De eerste dag heeft hij vooral genoten van het Kamerlidmaatschap. ,,De beëdiging met mijn gezin erbij, een rondleiding door de Tweede Kamer. Bovendien heb ik direct al het woord gevoerd. Dat blijkt een beetje ongebruikelijk te zijn, maar werd wel gewaardeerd. De tweede dag was vooral hectisch. Ik heb landbouw overgedragen aan Roelof Bisschop en van hem infrastructuur overgenomen. Er moesten vooral ook praktische zaken worden geregeld, heb een beetje kunnen snuffelen aan beleidszaken en een schoolklas ontvangen.''

Het voelde voor Stoffer een beetje alsof hij geen 'nee' kon zeggen. Het formatieproces binnen de gemeente Nunspeet maakt hij af voor hij uit de raad vertrekt. ,,Het was toch mijn laatste periode. In Harm Jan Polinder heb ik een goede opvolger."

In de Tweede Kamer wil hij zich hard maken voor de eengezinsverdieners. ,,Soms zijn mensen daartoe gewoon gedwongen. Op dat gebied komt er een stevig debat aan. Maar ook wil ik mij sterk maken voor de energietransitie. Of mensen met een modaal inkomen of kleine ondernemers dat financieel kunnen trekken. Vragen wij niet te veel aan hen als samenleving? Ook de verkeersveiligheid is voor mij een belangrijk punt. Het aantal ongevallen en aantal gewonden stijgt na jaren weer. Op dat gebied is nog veel te verbeteren.''

Stoffer: ,,Ik besef dat je jezelf niet moet overvragen. Daarvoor ga ik ook proberen te waken. Het is wel een uitdaging waaraan ik ben begonnen."