• Eric Kroes
  • Eric Kroes

Kiek es an

ELSPEET Vanaf ongeveer 1900 zijn heel wat kiekjes gemaakt in Elspeet. Heel veel van dit foto- en kaartmateriaal is gelukkig bewaard gebleven. Graag willen we van uw kennis gebruik maken om dit te weten te komen. Schroom daarom niet om te reageren. Ook wanneer u slechts een vermoeden hebt. Overigens is het zo dat er soms Elspeet op een kaart staat, terwijl het in een naburig dorp is. Ook dat horen we graag. Daarnaast kunnen we op deze manier ook genieten van veel moois wat Elspeet vroeger te bieden had. Misschien dat het u soms de uitroep 'Kiek'es an' ontlokt. Op een aand're keer zu'je misschien an moet'n kiek'n um ut te weet'n te komm'n. Mer goed, kiek mer an!

Bij deze eerste foto zoeken we de namen van de dames op de foto, het schijnt bij een naaischool te zijn geweest.

Vanaf nu kunnen de reacties naar Eric Kroes, ekroes1994@kpnmail.nl e-mailen of bellen naar 06-23701158. Bij voicemail even het telefoonnummer inspreken om teruggebeld te kunnen worden.