• Waardering in koninklijke onderscheiding voor Geurt Hop.

    Geurtje van den H oek

Koninklijk tintje aan vergadering UB

UDDEL Als laatste punt stond het afscheid van Uddels Belangpenningmeester Geurt Hop op de agenda van Uddels Belang. Het werd een koninklijk afscheid. Loco-burgemeester Cziesso kwam naar Uddel om Hop te benoemen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Geurtje van den Hoek

  

Voor Hop was het een verrassing, hoewel hij - volgens zijn vrouw Willy - wel het vermoeden had dat er iets gaande was. Niettemin keek hij op toen zijn familie samen met de loco-burgemeester binnenkwam. Na dertig jaar bestuurslid en penningmeesterschap neemt hij afscheid. Wethouder Cziesso noemde de trouw van Hop aan het bestuur, maar ook aan de gemeenschap van Uddel en zijn werkgever. ,,U had de zaken altijd goed voor elkaar en uw motto is: stel niet uit tot morgen wat je vandaag nog kunt doen." Hop was namens Uddels Belang afgevaardigde in de S.C.U. en had zitting in diverse commissies van evenementen en feestelijkheden in het dorp. Bij de viering van 200 jaar Koninkrijk, was Hop vanuit Uddel afgevaardigd in Apeldoorn. Al zesenveertig jaar werkt hij bij Installatiebedrijf Van den Brink. ,,Toen Van den Brink in 1992 overleed, hield u het bedrijf met anderen draaiend totdat in 1993 de twee zonen van Van den Brink het bedrijf overnamen en u werkt daar nog steeds. En daarom wordt dit beloond."

 

DORPSZAKEN In de vergadering van Uddels Belang kwamen na de gebruikelijke officiële zaken de mededelingen. Uddels Belang is blij dat het Klompenpad, ofwel het Uddelermeerpad, zo goed gelukt is. Hiermee is één van de drie speerpunten geslaagd. Er zijn al veel positieve reacties binnengekomen. Over de overige twee speerpunten (in samenwerking met Bureau Zijaanzicht), kan hij nog niets positiefs melden. Er zit geen beweging in het plan om het Uddelermeer weer als zwemwater aan te merken, hiermee is ook het Waterschap gemoeid. UB is wel blij met de medewerking van de Kroondomeinen bij het Uddelermeerpad. De communicatie met de provincie betreffende de vergroening in het dorp laat zeer te wensen over. Er is nog niets van de plannen te zien. UB hoopt dat wanneer het noodzakelijk onderhoud aan de wegen klaar is, er gewerkt kan worden aan de 'groene' plannen. De ondernemers aan de N310 werken er graag aan mee, het is ook een vorm van snelheidsbeperking. De drempel op de Elspeterweg ter hoogte van Alpuro is verdwenen en dat nodigt uit tot hard rijden. ,,Het is de verantwoordelijkheid van de overheid, maar ook van het bedrijfsleven en de burger", aldus Van Egteren. ,,Verkeersveiligheid moet vooropstaan."

 

WONINGBOUW Over de woningbouw is de dorpsvereniging heel positief. Plan Aardhuis loopt voor op de oorspronkelijke planning. UB verwacht dat de laatste koopwoningen in 2019 opgeleverd zullen worden, in plaats van 2022. Op Plan Véluwte is ruimte voor kleinschalige herontwikkeling, daar wordt nu naar gekeken. Een nieuwe subsidieverordening voor wijk- en dorpsraden zou betekenen dat de subsidie met 20 procent verminderd wordt. Van Egteren: ,,Als we kijken naar wat wij samen met de dorpsbewoners in Uddel zelf voor mekaar gemaakt hebben, dan kunnen we rustig stellen dat wij de goedkoopste ambtenaren zijin. Wij gaan goed om met  de subsidie."

Er gaan regelmatig geruchten over het verplaatsen van de Julianatoren naar 'het kamp' in Nieuw-Milligen, maar daar is volgens UB absoluut geen sprake van. Er wordt uiteraard wel gekeken naar een zinvolle bestemming van de locatie en panden. 

Wie ideeën heeft voor het verfraaiien van het dorp, kan deze mailen naar secretaris@uddelsbelang.nl.