• Archief BDUmedia

Kritiek op komst tweede gezondheidscentrum Elspeet

ELSPEET De Nunspeetse gemeenteraad wordt gevraagd een verklaring van geen bezwaar af te geven voor de bouw van een nieuw gezondheidscentrum aan de Nachtegaalweg tussen de huisnummer 1 en 7. Het plan wordt maandag 13 mei besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen.

Wijnand Kooijmans

Op grond van het huidige bestemmingsplan is de realisering van het gezondheidscentrum niet mogelijk. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet is echter bereid, na toestemming van de raad, de benodigde omgevingsvergunning te verlenen. Tot nu toe ingediende bezwaren staan, zo oordeelt het college, het verlenen van deze vergunning niet in de weg.

Eén van de bezwaren is afkomstig van de huisartsenpraktijk Polderman aan de Heetkamp in Elspeet. Zij vinden dat de initiatiefnemer voor de bouw van het nieuwe gezondheidscentrum een foutieve voorstelling van zaken geeft. Onder meer wordt gewezen op de zorgen die de gemeente Nunspeet zich maakt over de aanrijtijden van ambulances. In het nieuwe gezondheidscentrum is daartoe de mogelijkheid opgenomen voor een ambulancestandplaats in Elspeet.

KLAGEN Volgens de huisartsen  en Carolien Polderman-Götte houden zij nauwgezet de tijden bij wanneer door hen 112 wordt gebeld en hebben zij daarover tot nu toe geen klagen. Zij vragen zich dan ook af waarop de gemeente Nunspeet de zorgen baseert. Mede omdat hen, al dertig jaar werkzaam in Elspeet, nooit een visie op de aanrijtijden van de ambulances is gevraagd.

In een brief van 18 mei van vorig jaar aan het college en de gemeenteraad geeft het echtpaar Polderman aan dat er een verkeerde voorlichting van de zijde van de aanvrager heeft plaatsgevonden. Onder meer wordt weersproken dat met hen overleg is gevoerd door de aanvrager.

PENSIOEN Ook wordt door hen bestreden dat zij met pensioen gaan. Bovendien zegt het echtpaar Polderman dat de continuïteit van de zorg en de eventuele opvolging al onderling is geregeld en daarmee hun praktijk aan de Heetkamp blijft bestaan. Volgens hen is er daarmee helemaal geen sprake van een lacune in de huisartsenzorg voor hun patiënten.

In hun brief wijst het echtpaar erop dat zij een volwaardige huisartsenpraktijk hebben met ruim voldoende parkeergelegenheid en goede voorzieningen, zoals een bloedprikpunt, een POH-somatiek en een POH-GGZ. Ook geeft het echtpaar aan contact te hebben gehad met tandarts Muysson en dat hij niet van plan is zijn praktijk over te doen.

GRONDEN Het echtpaar Polderman komt dan ook tot de conclusie dat de raad het besluit over de gevraagde medewerking aan de komst van een nieuw gezondheidscentrum op verkeerde gronden heeft genomen. Door hen maar ook anderen wordt daarnaast gewezen op de leegstand van het Kulturhus.

Zorgen zijn er ook bij jachtboutique en geweermakerij Elspeet. Het gaat dan onder meer om de parkeerplaatsen aan hun zijde van het pand. Volgens hen brengt dat een groot veiligheidsrisico met zich mee omdat voertuigen dan op een gemakkelijke manier met een ramkraak hun pand kunnen binnen rijden. Met een groot maatschappelijk risico.

Ook maken zij zich zorgen over de afwatering in het gebied.