• Wijnand Kooijmans

Kunstenaars gezocht voor De Marsse

NUNSPEET Beeldend kunstenaars krijgen tot 1 januari de tijd een ontwerp in te sturen voor een kunstwerk in de wijk De Marsse. Uitgangspunt is het thema 'aarde.'

Wijnand Kooijmans

Voor het kunstwerk is een bedrag beschikbaar van 63.000 euro. Dat is inclusief het honorarium van de kunstenaar en de uitvoering. Ook zijn hierbij inbegrepen de leges voor de vergunning, de bouwkundige voorziening maar exclusief btw. Het kunstwerk moet in het voorjaar van 2019 gereed zijn om te worden geplaatst.

WIJK Nunspeet staat bekend als kunstenaarsdorp. Om dat ook in de eigen openbare ruimte zichtbaar te maken streeft de gemeente naar een kunstwerk in elke wijk of kern. De thema's water en vuur zijn inmiddels uitgevoerd door de plaatsing van kunstwerken in respectievelijk de wijk De Bunte en Feithenhof. Voor de wijk De Marsse wordt dit nu aard. Marsch of Mersch betekent van oudsher moerasland of broekland of een land dat door water wordt omringd. In het verleden, toen de grondwaterstand hoger was, moet het gebied moerassig zijn geweest.

De maximale hoogte van het kunstwerk wordt vier meter. De diepte is afhankelijk van de plaats in verband met de aanwezigheid van kabels en leidingen. De groenstrook waarbinnen het wordt geplaatst is 63 x 8.5/11 meter lang. Het moet gaan om een tijdsbestendig kunstwerk.

EISEN Het programma van eisen is te vinden op www.nunspeet.nl. Kunstenaars die mee willen dingen naar de opdracht kunnen dit kenbaar maken door het insturen van hun cv, actuele documentatie, motivatie en een eerste gedachte. Een werkgroep, bestaande uit leden van de kunstadviescommissie en bewoners maakt een eerste selectie van drie kunstenaars. Voor het maken van dit schetsontwerp zijn twee maanden beschikbaar. Per schetsontwerp is een bedrag van vierduizend euro beschikbaar, inclusief btw.

De werkgroep adviseert, na eerst met de bewoners van de wijk te hebben overlegd, het college van burgemeester en wethouders over de definitieve keuze. De vereiste documentatie moet voor 1 januari worden ingezonden naar de Kunst Advies Commissie van de gemeente Nunspeet ten name van G. Witteveen, Postbus 79 8070 Ab Nunspeet.