Medisch centrum in Elspeet

ELSPEET Het bord verkocht staat op de oude Plus supermarkt aan de Apeldoornseweg 25 in Elspeet, de vragen kunnen dan niet uitblijven. Wie heeft dat gekocht en wat gaat ermee gebeuren? De koper is Fysiotherapie Midden Veluwe en die gaan het Medisch Centrum Elspeet ontwikkelen. Een mooie locatie midden in het dorp, waarna een intensieve verbouwing medio 2016 diverse partijen uit de 1e en 2e lijn zich zullen gaan huisvesten om multidisciplinaire zorg te gaan bieden aan de inwoners van Elspeet.

Eric Kroes

Voor nu hebben zich al diverse partijen gemeld om te participeren in het te ontwikkelen plan. Eén van de partijen is het artsen echtpaar Polderman. De familie Polderman juicht het initiatief toe en ziet grote voordelen in de samenwerking met de overige zorgverleners, waarmee binnen het centrum snel en efficiënt kan worden overlegd.

De huidige Elspeetse zorgverleners die nu aan de Heetkamp zitten, zullen in het nieuwe medisch centrum aan de Apeldoornseweg een goede werkplek kunnen krijgen. De bloedprikpost verhuist net als het huisartsenechtpaar Polderman naar de Apeldoornseweg. De familie Polderman blijft wel wonen aan de Heetkamp. ,,Dat staat buiten iedere discussie'', zeggen ze zelf.

BEHOEFTE Verder zal gekeken worden welke partijen het beste passen bij de behoefte van het dorp Elspeet. Door de veranderende regelgeving en door de sterke invloed van de zorgverzekeraar zal het centrum moeten gaan voldoen aan de strenge eisen die dit met zich meebrengt. Fysiotherapie Midden Veluwe en Behandel- en Adviescentrum Logopedie Veluwe voldoen aan de criteria die door zorgverzekeraars worden gesteld en hebben middels een audit (praktijktoets) laten zien te behoren tot de beste praktijken in Nederland. Deze kwaliteit zal de norm worden in het centrum.

n het verlengde van de fysiotherapiepraktijk zullen de huidige partners mee verhuizen (Podotherapie Wender en A.C.T Ergotherapie) eveneens zal Hendriet Smit als diëtiste wekelijks aanwezig zijn. Door de goede contacten met de thuiszorg is een team geformeerd waar fysiotherapie, ergotherapie en logopedie een belangrijke schakel in vormen. Denk vooral aan de patiënt met een CVA; zorg direct aan huis met alle juiste partijen die elkaar in één gebouw weten te vinden. Het nieuwe medische centrum zal ook contacten onderhouden met mantelzorgers, en ze ondersteunen als dit nodig is.

SUGGESTIES Met een aantal partijen wordt nog gesproken en Fysiotherapie Midden Veluwe staat, naar eigen zeggen, als ontwikkelende partij open voor alle suggesties die uit het dorp of directe omgeving worden aangedragen.