• Archief BDU Media

Meedenken over toekomst Elspeetse Brink

ELSPEETDe toekomst van de Brink leeft! Er wordt volop meegedacht en er zijn veel en diverse reacties ingediend over hoe de Brink heringericht zou moeten worden. Het wordt een mooie uitdaging voor de klankbordgroep om daar de meest wenselijke ontwikkelingsrichting uit te bepalen. Maar zover is het nog niet.

Op 4 maart is in het Kulturhus de aftrap gegeven voor een brainstormprocedure over het ontwikkelen van een herinrichtingsplan voor de Brink in Elspeet. Tot 1 april konden voorstellen, wensen en ideeën over de herinrichting van het gebied bij de gemeente worden ingediend. De reacties zijn gebundeld in de reactienota die men kan inzien op de website www.nunspeet.nl/toekomstdebrink. Sommige reacties zijn tegengesteld en het is dan ook duidelijk dat er keuzes moeten worden gemaakt en dat er knopen moeten worden doorgehakt voordat een concreet herinrichtingsplan kan worden ontwikkeld. In ieder geval zal een reactie worden gegeven op alle voorstellen die zijn gedaan.

Veel reacties over verkeersveiligheid en wateroverlast

Diverse opmerkingen zijn gemaakt over het beperken van wateroverlast en over het parkeren op de Brink. Belangrijke onderzoeksvragen zijn hoe wateroverlast in de toekomst zoveel mogelijk kan worden beperkt, hoe groot de feitelijke parkeerbehoefte is en op welke manier het beste onderscheid kan worden aangebracht tussen het kort en lang parkeren. Ook de verkeersveilige inrichting van het gebied is een belangrijk onderwerp. Met name de Uddelerweg/Nunspeterweg is een drukke route met veel doorgaand verkeer, maar ook de Vierhouterweg heeft een hoge verkeersintensiteit. Een belangrijke vraag die naar voren komt in de reacties: "hoe kunnen we gelet hierop toch zorgen voor een verkeersveilige inrichting van het gebied en verkeersveilige oversteekvoorzieningen creëren?"

Veel voorstellen gaan over het geheel of gedeeltelijk verplaatsen van de bedrijven van Vlijm en Franken om een grotere Brink te kunnen creëren. Aan deze voorstellen zijn aanzienlijke financiële consequenties verbonden en ook moeten in geval van bedrijfsverplaatsing goede vervangende locaties voor deze bedrijven worden gevonden. Het onderzoek naar de mogelijkheden moet in nauw overleg met de direct betrokkenen plaatsvinden. Daarnaast loopt een onderzoek naar subsidiemogelijkheden.

Klankbordgroep: "Meer onderzoek nodig voordat keuzes kunnen worden gemaakt".

Op 23 april jl. heeft de klankbordgroep herinrichting de Brink voor het eerst in het Kulturhus vergaderd. In deze klankbordgroep zitten vertegenwoordigers van de dorpsvereniging, de ondernemersvereniging, de verkeersouders van de scholen en een vertegenwoordiger van de Koninklijke Horeca Nederland. De klankbordgroep heeft de ingekomen reacties besproken en is tot de conclusie gekomen dat er eerst een aantal dingen onderzocht moet worden voordat een keuze over een te ontwikkelen herinrichtingsplan kan worden gemaakt. De onderzoeken zijn gestart. De klankbordgroep komt op 4 juni weer bijeen om de vorderingen te bespreken.

(archieffoto BDUmedia)