• Wouter van Middendorp

Monumentale status molenaarswoning Elspeet ingetrokken

ELSPEET De voormalige molenaarswoning aan de Molenweg in Elspeet is niet langer een gemeentelijk monument. Het college van burgemeester en wethouders heeft hiertoe besloten gezien de staat waarin het pand zich bevindt.

Wijnand Kooijmans

In 2012 is door de gemeente een soort veegactie gehouden waarbij tien panden die om uiteenlopende redenen nog geen monumentenstatus hadden als gemeentelijk monument werden aangewezen. De eigenaar van de voormalige molenaarswoning bij de molen gaf geen toestemming zijn terrein te betreden. Dat maakte dat een beschrijving werd gemaakt op basis van datgene wat vanaf de openbare weg zichtbaar was.

STAAT Op dat moment was, zo erkent het college, al duidelijk dat de technische staat van het pand niet geweldig was. Na het overlijden van de eigenaar gaven de erven wel toestemming het gebouw te inspecteren. Door de monumentencommissie werd vastgesteld dat er inderdaad substantiële monumentale waarden aanwezig waren.

Door onvoldoende onderhoud waren deze echter zo slecht van kwaliteit dat deze bij een eventuele restauratie vervangen moesten worden. Waardoor een soort replica zou overblijven zonder werkelijke monumentale waarde. Het pand heeft echter wel een belangrijke cultuurhistorische waarde als voormalige molenaarswoning welke qua locatie een directe relatie heeft met de gerestaureerde molen De Hoop. Het behoud hiervan is vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan.

VERKOCHT De erven hebben hun oorspronkelijke sloopplannen niet uitgevoerd maar het pand verkocht aan de eigenaren van de Vijf Sterrenslager. Die verkeerden in de veronderstelling dat het pand geen monument meer was. De werkzaamheden waarmee zij waren begonnen zijn door de gemeente stilgelegd omdat hiervoor geen vergunning was verleend. Deze was nodig, ook al zou er geen sprake zijn geweest van een monumentale status.

In een gesprek hebben de eigenaren aangegeven dat zij het pand minimaal bewoningswaardig willen maken om dit vervolgens te verhuren. Daarna willen ze besluiten hoe verder te gaan met het pand. Zij hebben aangegeven het liefst te zien dat de monumentale status wordt ingetrokken.

COMMISSIE De monumentencommissie heeft voorgesteld aan dat verzoek gevolg te geven. Dat maakt, zo zegt het college, dan de situatie voor alle betrokkenen helder is en daarmee ook wordt voorkomen dat eventuele subsidiegelden als water naar de zee gaan. Daarop zouden de eigenaren namelijk wel aanspreek kunnen maken bij behoud van de monumentale status.